Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

8 września 2017
Aktualności

Przedłużenie rekrutacji do projektu „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

STUDENCI/STUDENTKI II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN, III i IV ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ III ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

przedłużona rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

 STUDENCI/STUDENTKI II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN, III i IV ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ III ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

przedłużona rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/o-projekcie-kompetencje znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30.Dokumenty można również wypełnić na miejscu w Biurze projektu.
W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze Karier „Żak”). Siedziby obu Działów – obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu, w Biurze Projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Przewidywany termin ogłoszenia list – początek roku akademickiego 2017/2018 (po weryfikacji statusu wszystkich zgłaszających się osób).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań – semestr zimowy rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem semestru.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą:
Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Podobne aktualności

Aktualności

23 lis 2023

Dzień Fibonacciego

23 listopada obchodzony jest Dzień Fibonacciego. Leonardo z Pizy (ok. 1180-1240), znany również pod nazwiskiem Fibonacci (czyli syn B...

czytaj dalej