Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

14 czerwca 2017
Aktualności

Promocja książki pt. „Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim”

Dnia 09-06-2017 w Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie miała miejsce promocja książki pt. „Od wojny do wojny. Granica wschodnia II Rzeczypospolitej po traktacie ryskim” autorstwa pana dr hab. Andrzeja Antoniego Wawryniuka prof. nadzw. PWSZ w Chełmie i prof. dr hab. Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego Łesi Ukrainki w Łucku.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością pan Senator RP prof. dr hab. Józef Zając, pani dr Beata Fałda – prorektor d.s. Rozwoju PWSZ w Chełmie, pan Zygmunt Gardziński – przewodniczący Rady Miasta Chełm, pani Krystyna Szambelan – inspektor Wydziału Oświaty Miasta Chełm, pan prof. dr hab. Andrzej Gil, pan prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, pani Joanna Grochola – kierownik Chełmskiego Oddziału  Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ks. Jacek Lewicki – Duszpasterz Młodzieży Akademickiej, pan Krzysztof Kowalczyk – wydawca książki reprezentujący Wydawnictwo Multiprof, pan Robert Chełmicki – Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej, przedstawicielki Chełmskiej Biblioteki Pedagogicznej, bibliotek szkolnych i Muzeum Ziemi Chełmskiej,  przybyli także uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Władysława Andersa pod opieką nauczyciela historii pana mgr Witolda Nowaka  oraz studenci PWSZ.

Na wstępie głos zabrał pan senator RP prof. dr hab. Józef Zając podkreślając wagę nowej publikacji i życząc autorowi dalszych sukcesów w pracy naukowej. Profesor Andrzej Gil wygłosił laudację, w której wyraził podziw dla pracowitości, skrupulatności i pełnego pasji zaangażowania, które cechują autora książki. W podobnym tonie swoją admirację dla powyższych cnót autora wyraził prof. Waldemar Bednaruk, uprzytamniając słuchaczom ogrom pracy wykonanej w archiwach i bibliotekach w związku z próbą pionierskiego opracowania tak mało znanego tematu. Przy tej okazji zwrócił też uwagę na dotychczasowy imponujący dorobek naukowy autora. Pan Zygmunt Gardziński zaczął od osobistego wspomnienia, dającego pojęcie o niestabilności naszych wschodnich granic, a dotyczącego czasu budowy Kanału Wieprz-Krzna, gdy w związku z tym szerzyły się pogłoski, że ziemie na wschód od rzeki zostaną przyłączone do ZSRR. Podkreślał również zaangażowanie autora w zgłębianiu tematów mających związek z naszym regionem. Pani Krystyna Szambelan przywołała czasy, w których pan Andrzej Wawryniuk odnosił sukcesy jako nauczyciel na różne sposoby z właściwą sobie pasją angażując młodzież do zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów. Głos zabrał także wydawca, podkreślając, że poczytuje sobie za zaszczyt pracę z autorem dzieła.

W swojej prezentacji pan Andrzej Wawryniuk przedstawił powody, dla których drażliwy temat wschodnich granic Polski dopiero teraz doczekał się opracowania, mówił też o pracy wykonanej w archiwach, o masie różnej wartości dokumentów, o intuicji i zwykłym szczęściu pomagającym w tej pracy. Zaprezentował też zestaw włączonych do książki fotokopii źródeł,  zapowiedział kontynuację pracy nad tematem granicy wschodniej.

Ze sposobu przedstawienia tematu łatwo było odczytać, że jego zgłębianie, przecieranie nowego szlaku dla dalszych badań, daje autorowi niekłamaną satysfakcję. Na podkreślenie zasługuje też wrażliwość z jaką ta naukowa publikacja ukazuje emocjonalne tło kształtowania się naszych granic, dając wgląd w dramaty ludzi (zwłaszcza Polaków), dla których pozostanie poza granicą wschodnią było mniej lub bardziej odroczonym i poprzedzonym rozlicznymi cierpieniami wyrokiem śmierci.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaproszonym gościom egzemplarzy autorskich ksiązki, była też możliwość uzyskania autorskiej dedykacji. Promocji książki towarzyszyła wystawa wcześniejszych publikacji autora oraz wystawa fotokopii źródeł archiwalnych zamieszczonych w książce.

Alina Podściańska

Podobne aktualności