Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ - NAUCZYCIELSKIE STUDIA PODYPLOMOWE

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szczegóły projektu:

Priorytet

III – Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie

3.3 – Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie

3.3.2 – Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu: Uzyskiwanie kwalifikacji w zawodzie nauczyciela przedmiotów kluczowych dla gospodarki przez osoby z kierunkowym przygotowaniem merytorycznym.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Uruchomienie nowych nauczycielskich studiów podyplomowych na czterech kierunkach kształcenia zawodowego w zakresie:
  • Mechaniki – „Mechanika w edukacji szkolnej – technik mechanik”
  • Budownictwa – „Budownictwo w edukacji szkolnej – technik budownictwa”
  • Informatyki – „Informatyka w edukacji szkolnej – technik informatyki”
  • Mechanizacji rolnictwa – „Mechanizacja rolnictwa w edukacji szkolnej – technik mechanizacji rolnictwa”

BENEFICJENCI OSTATECZNI

Projekt adresowany jest do osób czynnych zawodowo bądź absolwentów, legitymujących się wykształceniem wyższym z danego zakresu przedmiotowego, przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych.

BUDŻET PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 717 109,60 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od stycznia 2009 r. – do grudnia 2011 r.

Kontakt

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54 pokój 202 tel./fax: 0-82 562-06-02 e-mail: plusiak@panschelm.edu.pl