Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

W dniu 18 grudnia 2008r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie podpisała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę na realizację zadań w ramach projektu systemowego: „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”, IV Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Poddziałanie 4.1.2 – „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Uczelnia otrzymała wsparcie finansowe na realizację kształcenia na dwóch kierunkach zamawianych:Matematyka – specjalność informatyczna, Mechanika i Budowa Maszyn – specjalności: Technologia maszyn oraz Informatyka w systemach produkcyjnych.

Szczegóły projektu:

Oferta obejmuje

  • stypendia dla 30 najzdolniejszych studentów już od początku studiów na pierwszym roku (1000 zł przez 9 miesięcy w roku), w kolejnych latach decydować będą postępy w nauce,
  • programy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku z matematyki i fizyki,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego,
  • dodatkowe przedmioty: Przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych, Programowanie urządzeń mobilnych, Aplikacje przemysłowe (zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach),
  • dodatkowe kursy specjalistyczne, w tym: profesjonalny kurs projektowania, budowy i administrowania sieciami komputerowymi CISCO Certified Network Associate, kurs na uprawnienia SEP, zaawansowanej obsługi programu AutoCAD, obsługi programu INVENTOR, obsługi programu Solid Edge, kurs grafiki komputerowej, kurs programowania obrabiarek numerycznych,
  • program wyjazdów na atrakcyjne branżowe imprezy targowo-wystawiennicze,
  • praktyki w firmach współpracujących z uczelnią.

Projekt systemowy „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” – Priorytet IV POKL „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.