Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Zainwestuj w siebie - modułowe szkolenia językowe i informatyczne wspomagane technikami multimedialnymi i e-learningowymi

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
„Zainwestuj w siebie – modułowe szkolenia językowe i informatyczne wspomagane technikami
multimedialnymi i e-learningowymi”

Szczegóły projektu:

Cel Projektu

Dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych do wymogów regionalnego rynku pracy.

Planowane działania

przeprowadzenie nieodpłatnych kursów z zakresu:
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • informatyki w pracy biurowej
  • informatyki w księgowości i finansach
  • informatyki dla profesjonalistów – administrowanie sieciami komputerowymi, grafika komputerowa, programowanie.
obejmujących odpowiednio 112 h oraz 48 h zajęć lekcyjnych.

Beneficjenci ostateczni

Pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych zamieszkałe na terenie miasta Chełma oraz powiatu chełmskiego. Wsparciem w ramach przedmiotowego Projektu objętych zostanie 150 uczestników.

Budżet Projektu

Wartość całkowita: 241 694,57 PLN Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 181 270,93 PLN Dofinansowanie z budżetu państwa: 60 423,64 PLN

Okres realizacji

sierpień 2006 – maj 2007

Projekt przygotowany został w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Kontakt:
Biuro Projektu
ul. Nowy Świat 3
pokój 102
tel./fax: 0-82 562-06-02
e-mail: plusiak@panschelm.edu.pl
Ogłoszenia:
ogłoszenie 1