Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Współpraca transgraniczna PWSZ w Chełmie i Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki w Łucku w zakresie nauk ścisłych

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Szczegóły projektu:

Cel ogólny projektu

wzrost konkurencyjności regionu poprzez budowanie sieci współpracy transgranicznej środowisk akademickich w przedmiocie nauk ścisłych.

Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom trzech głównych grup docelowych

środowiska naukowców, pracowników dydaktycznych oraz młodzieży akademickiej. Zamierzone rezultaty to : rozwijanie współpracy instytucjonalnej w obszarze nauk ścisłych, integracja międzynarodowych środowisk naukowych, rozwój bazy badawczo-naukowej oraz prezentacja osiągnięć dydaktycznych i organizatorskich PWSZ w Chełmie i Uniwersytetu Wołyńskiego na Ukrainie.

Planowane przedsięwzięcia to

zorganizowanie dwóch międzynarodowych konferencji naukowo-ba dawczych, opracowanie publikacji pokonferencyjnych, utworzenie forum internetowego, moduł szkoleniowo-informacyjny oraz opublikowanie cyklu artykułów tematyczno-promocyjnych. Projekt rozwija nawiązaną już w tym przedmiocie współpracę długofalową z ośrodkiem naukowym na Ukrainie, jest również komplementarny do realizowanej inwestycji wnioskodawcy w przedmiocie budowy Instytutu Matematyki i Informatyki – jako bazy dydaktyczno-szkoleniowej i rozwojowej uczelni.

Budżet

•  całkowita wartość projektu: 67 424 PLN •  kwota dofinansowania z EFRR: 50 568 PLN •  kwota dofinansowania z budżetu państwa: 6 742,4 PLN •  wkład własny: 10 113.6 PLN