Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Twój rozwój twoją szansą - szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Twój rozwój twoją szansą – szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Szczegóły projektu:

Cel Projektu

kompleksowe wsparcie defaworyzowanej grupy pracowników szeroko rozumianego sektora usług publicznych i prywatnych w przedziale wiekowym 45+, z maksymalnym wykształceniem średnim, z obszaru Powiatu Chełmskiego i Miasta Chełm, poprzez dostosowywanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce; promocja kształcenia ustawicznego wśród osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Planowane działania

przeprowadzenie nieodpłatnych kursów z zakresu:
  • języka angielskiego
  • informatyki
  • treningu psychologicznego

Beneficjenci ostateczni

pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych, zamieszkałe na terenie miasta Chełma oraz Powiatu Chełmskiego, w przedziale wiekowym od 45 – go roku życia, z maksymalnym wykształceniem średnim. Wsparciem w ramach przedmiotowego Projektu objętych zostanie 64 uczestników.

Budżet Projektu

Wartość całkowita: 157 483,00 PLN

Okres realizacji

lipiec 2008 – lipiec 2009

Pliki do pobrania

Kontakt

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54 pokój 202 tel./fax: 0-82 562-06-02 e-mail: aciuraj@panschelm.edu.plplusiak@panschelm.edu.pl