Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorówEdycja 2019/2020

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

 

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu:

2019-10-01 do: 2022-06-30

Dofinansowanie projektu z UE:

439 155,50 zł

Cel projektu:

Wykorzystanie potencjału naukowo – badawczego i dydaktycznego PWSZ w Chełmie do podniesienia kluczowych kompetencji Uczestników/-czek projektu, służących pobudzeniu ich kreatywności, ciekawości i chęci poznawania wiedzy naukowej.

O projekcie:

Dzięki wykorzystaniu kadry dydaktycznej, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczo-naukowej PWSZ w Chełmie stworzone i przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne moduły zajęć w przedmiocie nauk ścisłych, przyrodniczych oraz edukacyjno-poznawczych, które będą impulsem do zdobycia nowych umiejętności, rozwijania pasji, talentów i zainteresowań Uczestników/-czek projektu. Zmotywują ich do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości do budowania w regionie i kraju gospodarki opartej na innowacjach, wysokich specjalizacjach i kompetencjach. Realizacja proj., przy udziale partnerów: UM Chełm (organu prowadzącego szkoły) oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego (stowarzyszenia prowadzącego UTW przy PWSZ w Chełmie), pozwoli na wymianę dobrych praktyk, dostosowanie działań do potrzeb i oczekiwań społ., w tym potrzeby rozwoju przez całe życie oraz szeroką popularyzację nauki, istotnej dla rozwoju regionu. Pozwoli na lepsze przygotowanie młodzieży szkolnej do uczestnictwa w edukacji na poziomie wyższym oraz osób starszych do uczestniczenia w kształceniu ustawicznym.

Efektem projektu będzie:

 • nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie: umiejętności i potrzeby krytycznej oceny przeprowadzonego rozumowania, bądź otrzymanego wyniku obliczeń, samodzielnego zdobywania, analizowania i klasyfikowania informacji;
 • nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie stawiania hipotez i poszukiwania metod ich weryfikacji;
 • nabycie przez uczestników kompetencji w zakresie jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi, argumentowania, pracy w zespole, krytycznego i twórczego myślenia, samodzielności i kreatywności, co pozwoli na aktywizację społeczną i zawodową;
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i i specjalistycznej, rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Grupa docelowa:

 • uczeń/uczennica: ze szkół ponadgimnazjalnych (licea/technika), klasy 2/3/4 z terenu miasta Chełm;
 • uczeń/uczennica ze szkół podstawowych klasy 5/6/7/8 z terenu miasta Chełm;
 • senior/seniorka w wieku 60+ z terenu miasta i gminy Chełm.

1.

Harmonogramy zajęć

2.

UWAGA
Uczestnicy warsztatów „Wiedza naukowa i praktyka – warsztaty popularyzujące naukę”Z uwagi na awarię tunelu aerodynamicznego odwołane są zajęcia w dniu 07.12.2019r. Zostanie wyznaczony nowy termin zajęć po dokonaniu naprawy tunelu aerodynamicznego.

3.

Rekrutacja:Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW w projekcie Oferta edukacyjna dla uczniów i seniorów - edycja 2019/2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu: PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54, Budynek Rektoratu, pokój 206 do dnia 25 października 2019r. w godz. 8.00–15.30. Telefon: 82 562 06 22.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczno-Przyrodnicze

czytaj dalej

Wiedza naukowa i praktyka – warsztaty popularyzujące naukę

czytaj dalej

Uczelnia dla seniora

czytaj dalej

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Institutea Authorized Academy
 • University of leaders
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy