Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Zmiany w projekcie

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego
(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange).

Zmiany w projekcie

W związku z ogłoszonym stanem epidemii zmianie uległa forma działań projektowych. Nie zmienia się jednak tematyka zajęć, a wyłącznie sposób ich realizacji. Warsztaty będą bowiem przeprowadzone w formie on-line. Prowadzący zajęcia będą również oferowali zainteresowanym słuchaczom dydaktyczne wsparcie on-line w postaci wirtualnych konsultacji za pomocą komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej itp. w zależności od potrzeby i możliwości technicznych beneficjentów. W sposób wirtualny odbędzie się także objazd naukowo-edukacyjny. Materiały filmowe umożliwią beneficjentom poznanie najciekawszych miejsc na mapie turystycznej Lubelszczyzny, tj. Lublina, Chełma, Zamościa, Nałęczowa, Kazimierza i Kozłówki. Dzięki przygotowanym materiałom audiowizualnym uczestnicy projektu będą mogli przede wszystkim poznać wybrane elementy historii i kultury polskiej, zobaczyć nowe, ciekawe miejsca, a także otworzyć się emocjonalnie na to, co wiąże się z Polską jako krajem ojczystym części beneficjentów. Materiały filmowe pozwolą również na rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu – do każdego materiału przygotowane zostaną testy sprawdzające rozumienie tekstów. Wirtualny charakter będą miały również spotkania z udziałem wykładowców z Ukrainy, lektorów i nauczycieli języka polskiego z Polski, historyków, pedagogów, poświęcone roli metod aktywizujących w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy