Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Partner projektu

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego
(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange).

Partner projektu:

Partnerem w projekcie jest Państwowy Uniwersytet Niżyński im. M. Gogola w Niżynie, z którym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie współpracuje od 2012 roku, przy czym od 19 grudnia 2014 r. współpraca ta ma charakter sformalizowany i odbywa się na mocy Umowy o współpracy akademickiej, podpisanej między PWSZ w Chełmie a Uniwersytetem w Niżynie. Współpraca ta obejmuje w szczególności:
 • współpracę badawczą i edukacyjną, w tym aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez obie Uczelnie,
 • wymianę kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracyjnych oraz organizację staży zawodowych,
 • wspólne przygotowywanie oraz wydawanie publikacji naukowych,
 • wymianę informacji, materiałów i publikacji naukowych w różnych dziedzinach,
 • wymianę studentów, obejmującą odbywanie części studiów, praktyk, jak również udział w studenckich konferencjach naukowych,
 • wymianę doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia, w tym wykorzystywania w procesie kształcenia nowoczesnych technologii informatycznych oraz stosowanych kryteriów oceny wiedzy studentów.
W wyniku dotychczasowej współpracy zrealizowane zostały staże naukowe pracowników PWSZ w Chełmie, a także praktyki studentów ukraińskich w Polsce. Efektem współpracy z Partnerem są też organizowane cyklicznie konferencje naukowe, których pokłosiem jest kilka publikacji z zakresu problematyki społecznej w aspekcie socjopedagogicznym, problematyki opiekuńczo-wychowawczej, praw dziecka, problemów osób niepełnosprawnych. Z ww. zakresu przygotowane zostały także monografie we współpracy z Partnerem, finansowane albo przez PWSZ w Chełmie, albo przez Uniwersytet w Niżynie, albo przez Autorów.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy