Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Działania projektowe

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego
(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange).

Działania projektowe:

Projekt obejmuje:
 • prowadzenie strony internetowej, która będzie pełniła funkcję edukacyjno-promocyjną,
 • opracowanie i przeprowadzenie na Ukrainie cyklu warsztatów wykorzystujących innowacyjne, aktywizujące metody dydaktyczne, w tym narzędzia informatyczne,
 • organizację panelu dyskusyjnego poświęconego metodom aktywizującym w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • objazd naukowo-edukacyjny (Edukacja w plenerze, czyli w poszukiwaniu miejsc edukacji nieformalnej), obejmujący zwiedzanie Chełma, Lublina, Nałęczowa, Kazimierza, Kozłówki, Zamościa,
 • wizytowanie przez wykładowców z Ukrainy zajęć z zakresu języka polskiego, historii i kultury polskiej, prowadzonych w PWSZ w Chełmie,
 • realizację na Ukrainie zajęć z zakresu języka polskiego, historii i kultury polskiej,
 • realizację warsztatów i gry językowej w Polsce,
 • przygotowanie wydawnictwa projektowego Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura (zawierające m. in. scenariusze realizowanych zajęć), którego celem jest promocja języka polskiego, historii i kultury polskiej, a także omówienie roli innowacyjnych metod w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy