Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Działania projektowe po zmianach

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego
(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange).

Projekt po zmianach obejmuje:

 • prowadzenie strony internetowej, która pełni funkcję informacyjną oraz funkcję edukacyjno-promocyjną
 • realizację warsztatów on-line wykorzystujących innowacyjne, aktywizujące metody dydaktyczne
 • wirtualny objazd naukowo-edukacyjny: wirtualna edukacja w plenerze, czyli w poszukiwaniu miejsc edukacji nieformalnej – Chełm, Lublin, Nałęczów, Kazimierz, Kozłówka, Zamość
 • spotkanie on-line z udziałem wykładowców z Ukrainy, lektorów i nauczycieli języka polskiego z Polski, historyków, pedagogów, poświęcone roli metod aktywizujących w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w tym m. in. wymianie doświadczeń związanych ze stosowaniem ww. metod na zajęciach)
 • przygotowanie wydawnictwa projektowego Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura (zawierającego m. in. scenariusze realizowanych zajęć), którego celem jest promocja języka polskiego, historii i kultury polskiej, a także omówienie roli innowacyjnych metod w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wydawnictwo będzie przygotowane w wersji elektronicznej i opublikowane na stronie internetowej projektu)

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy