Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Cele projektu

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego
(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange).

Cele projektu:

Najważniejszymi celami projektu są:
 • popularyzacja wiedzy na temat polszczyzny (w tym na temat przemian polskiego modelu grzeczności),
 • kształcenie umiejętności w zakresie posługiwania się polskimi formami grzecznościowymi,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zróżnicowania regionalnego Polski ze szczególnym uwzględnieniem kultury podhalańskiej,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zróżnicowania kulinarnego różnych regionów Polski,
 • propagowanie wiedzy na temat znaczenia małych ojczyzn w budowaniu obrazu kultury polskiej,
 • popularyzacja wiedzy na temat znanych Polaków, ich wkładu w rozwój kultury polskiej oraz wpływu na przebieg wydarzeń historycznych,
 • propagowanie wiedzy na temat najważniejszych miejsc i budowli architektury polskiej, a także polskich miast,
 • kształcenie umiejętności rozpoznania przykładów obecności kultury mniejszości narodowej w regionie;
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych i kompetencji kulturowych uczestników projektu,
 • zapoznanie uczestników z wybranymi polskimi tekstami literackimi,
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników projektu,
 • rozbudzanie zainteresowań uczestników projektu w celu dalszego, samodzielnego poznawania języka polskiego, kultury i historii polskiej,
 • wykształcenie postawy otwartości oraz kompetencji kulturowych uczestników jako świadomych odbiorców oraz animatorów kultury polskiej na Ukrainie,
 • budowanie związków z Polską i Polakami,
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw patriotycznych,
 • doskonalenie metod kształcenia stosowanych przez wykładowców z Uniwersytetu w Niżynie w nauczaniu języka polskiego, historii i kultury polskiej.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy