Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Rusza rekrutacja do projektu: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

STUDENCI/STUDENTKI II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, III i IV ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ III ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Dokumenty , który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30. Dokumenty można również wypełnić na miejscu – w Biurze projektu.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu, przed rozpoczęciem wsparcia, zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

UWAGA!
W przypadku kierunku ROLNICTWO – na dzień obecny oferujemy wpis na listę rezerwową. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem działań

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą: Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Zakończono rekrutację na zajęcia w ramach projektu dla kierunku ROLNICTWO

W dniu 25.10.2017 zakończył się proces rekrutacji dla studentów/studentek na kierunku Rolnictwo. Jednocześnie informujemy, że studenci/studentki, którzy nie zgłosili się do udziału w projekcie w dalszym ciągu mogą wpisać się na listę rezerwową

Wyniki rekrutacji:

Zakończono rekrutację na kolejne zajęcia w ramach projektu

W dniu 18.10.2017r. zakończył się proces rekrutacji dla studentów Mechaniki i Budowy Maszyn na kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu.

Wyniki rekrutacji:

UWAGA! STUDENCI/STUDENTKI MECHANIKI I BUDOWY MASZYN (IV ROK, I GRUPA)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 19 września 2017 r. (Budynek Rektoratu, sala 207 godzina 10.00) – celem ustalenia harmonogramu kursu spawalniczego MIG.
Planowane rozpoczęcia kursu – 26.09.2017 r.

STUDENCI/STUDENTKI II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, III i IV ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ III ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

trwa rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Dokumenty , który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30. Dokumenty można również wypełnić na miejscu – w Biurze projektu.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu, przed rozpoczęciem wsparcia, zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań: dla kierunku MIBM: semestr zimowy 2017/2018; dla kierunku Rolnictwo – semestr zimowy 2017/2018, dla kierunku Matematyka: semestr letni 2017/2018, dla kierunku Pielęgniarstwo – semestr zimowy 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem działań.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą: Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

tudenci/studentki III roku Pielęgniarstwa:

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji oraz nabyć kompetencje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, marketingu usług pielęgniarskich, negocjowania świadczeń pielęgniarskich, zarządzania firmą, źródeł finansowania, obsługi finansowo-księgowej oraz adaptacji w miejscu pracy, umiejętności współpracy w grupie, pracy z trudnym klientem/pacjentem, metod komunikacyjnych w sytuacjach problemowych, autoprezentacji

zajęcia prowadzone przez trenerów, mających szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie szkoleniowe, harmonogram zajęć dostosowany do planu zajęć uczestników/uczestniczek

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 32 miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

STUDENCI/STUDENTKI I ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, II ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, II i III ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ II ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

przedłużona rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/o-projekcie-kompetencje znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30.Dokumenty można również wypełnić na miejscu w Biurze projektu.

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze Karier „Żak”). Siedziby obu Działów – obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu, w Biurze Projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Przewidywany termin ogłoszenia list – początek roku akademickiego 2017/2018 (po weryfikacji statusu wszystkich zgłaszających się osób). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań – semestr zimowy rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem semestru.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą:
Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 28 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II roku Mechaniki i budowy maszyn:

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w certyfikowanych kursach spawalniczych, kursie na uprawnienia elektryczne, w zajęciach warsztatowych z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych, oprogramowania przemysłowego typu SCADA, zajęciach praktycznych, realizowanych przy udziale pracodawcy z projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3D AUTODESK INVENTOR, wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER, atrakcyjnych wyjazdach do firm, zajęciach z przedsiębiorczości i komunikacji.

Z UWAGI NA KOSZTY, DZIAŁANIA NIEOSIĄGALNE W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA ŻADNEJ UCZELNI W KRAJU!!!

Wszystkie zajęcia zakończą się uzyskaniem konkretnych kwalifikacji i kompetencji (książeczek spawacza, świadectw, certyfikatów/zaświadczeń), dzięki którym nie będzie problemu ze znalezieniem pracy.

Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne, w tym autoryzowanego dystrybutora oprogramowania sterowników PLC, mającego uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych warsztatów w oprogramowaniu wintouch.

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II roku Pielęgniarstwa:

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji oraz nabyć kompetencje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, marketingu usług pielęgniarskich, negocjowania świadczeń pielęgniarskich, zarządzania firmą, źródeł finasowania, obsługi finansowo-księgowej oraz adaptacji w miejscu pracy, umiejętności współpracy w grupie, pracy z trudnym klientem/pacjentem, metod komunikacyjnych w sytuacjach problemowych, autoprezentacji

zajęcia prowadzone przez wykładowców zewnętrznych, mających szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 32 miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II roku na kierunku matematyka, Specjalność: Informatyka stosowana :

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w:

 • zajęciach warsztatowych „ORACLE” z zakresu programowania baz danych (moduł I)
 • zajęciach warsztatowych „ORACLE” z zakresu administrowania baz danych (moduł II)
 • zajęciach warsztatowych z zakresu mapowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN, z zakresu zwinnego zarządzania przedsięwzięciami IT, z zakresu modelowania i implementacji procesów w systemach klasy workflow
 • zajęciach warsztatowych z zakresu podstaw programowania w języku JAVA SE
 • atrakcyjnych wizytach studyjnych u pracodawcy
 • zajęciach warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji

Z UWAGI NA KOSZTY DZIAŁANIA NIEOSIĄGALNE W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA ŻADNEJ UCZELNI W KRAJU!!!
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, W TYM CERTYFIKOWANYCH TRENERÓW BRANŻY IT

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 10 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – IV semestr, II rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II i III roku na kierunku: Rolnictwo

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w zajęciach z zakresu praktycznego zastosowania chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej oraz GC-MS, zajęć warsztatowych z zakresu zastosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, wyjazdów do wiodących w regionie zakładów przemysłu spożywczego oraz zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców, mających szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

początek zajęć – V semestr/VII semestr, III/IV rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Informacje

Biuro Projektu: ul. Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,

e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

przyjmowanie wniosków: 24 kwietnia 2017 r. – 31 maja 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Spotkanie informacyjne

Studenci/studentki III roku Mechaniki i budowy maszyn  –  uczestnicy projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne,  które odbędzie się w dniu 17.02.2017 r.  w sali 207
w budynku Rektoratu (I piętro), o godzinie 13.00.

Kluczowe kwestie podczas spotkania:

 1. Przekażemy wstępny harmonogram pierwszego certyfikowanego kursu spawania metodą MAG oraz skierowanie na badania lekarskie (bezpłatne), które trzeba będzie zrobić w dniach: 20-23.02.2017 r. w Ośrodku Medycyny Pracy (ul. Nowy Świat 33 , 22-100 Chełm).
 2. Przeprowadzimy Państwu obowiązkowy wstępny bilans kompetencji.
 3. Uzgodnimy harmonogram rozpoczęcia dodatkowych zajęć dla osób, które w tym semestrze letnim nie będą miały kursu spawania.

Obecność obowiązkowa!

Ci z Państwa, którzy nie będą mogli być obecni, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie kierownika projektu mailem na adres: kompetencje@panschelm.edu.pl, przed planowanym spotkaniem, tj. przed 17.02.2017. Ustalimy wówczas dodatkowy termin, bądź indywidualne spotkania z Państwem. Osoby, które rozpoczynają w tym miesiącu kurs spawalniczy, a nie będą mogły być na spotkaniu – dodatkowo proszone są o wskazanie mailem terminu, w którym będą mogły pojawić się w Biurze projektu (pokój 210) – najpóźniej do dnia 22.02.2017 r. 

UWAGA !!! STUDENCI/STUDENTKI III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ORAZ II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA (SPECJALNOŚCI: ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI ORAZ INFORMATYKA STOSOWANA

rusza rekrutacja do projektu

„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

w związku z rozpoczęciem realizacji ww. projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W załączniku „REKRUTACJA” znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30, w terminie do 08.02.2017 r. – dla Studentów/Studentek kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz do 28.02.2017 r. – dla Studentów/Studentek kierunku Matematyka.

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze karier „Żak”). Siedziby obu Działów obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu w Biurze projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja uczestników na podstawie numerów albumów).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Harmonogram działań na najbliższy semestr letni (VI) dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu, po przeprowadzeniu bilansu kompetencji, przed rozpoczęciem wsparcia, tj. najpóźniej do 15.02.2017 r.  Pierwszym planowanym szkoleniem w ramach projektu będzie kurs spawalniczy metodą MAG, który zostanie uruchomiony już pod koniec lutego 2017 r. Pozostałe działania planowane są na miesiące marzec-czerwiec 2017 r.

W przypadku zajęć na kierunku Matematyka – pierwsze zajęcia planowane są na połowę marca 2017 r. Harmonogram zajęć na IV semestrze zostanie ogłoszony pod koniec lutego/początek marca 2017 r.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą – osobą do kontaktów w sprawie rekrutacji jest:

 • kierownik projektu – mgr Elżbieta Czmielewska, Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,  e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STUDENCI/STUDENTKI II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, III i IV ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ III ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Dokumenty , który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30. Dokumenty można również wypełnić na miejscu – w Biurze projektu.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu, przed rozpoczęciem wsparcia, zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

UWAGA!
W przypadku kierunku ROLNICTWO – na dzień obecny oferujemy wpis na listę rezerwową. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem działań

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą: Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Zakończono rekrutację na zajęcia w ramach projektu dla kierunku ROLNICTWO

W dniu 25.10.2017 zakończył się proces rekrutacji dla studentów/studentek na kierunku Rolnictwo. Jednocześnie informujemy, że studenci/studentki, którzy nie zgłosili się do udziału w projekcie w dalszym ciągu mogą wpisać się na listę rezerwową

Wyniki rekrutacji:

Zakończono rekrutację na kolejne zajęcia w ramach projektu

W dniu 18.10.2017r. zakończył się proces rekrutacji dla studentów Mechaniki i Budowy Maszyn na kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu.

Wyniki rekrutacji:

UWAGA! STUDENCI/STUDENTKI MECHANIKI I BUDOWY MASZYN (IV ROK, I GRUPA)

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 19 września 2017 r. (Budynek Rektoratu, sala 207 godzina 10.00) – celem ustalenia harmonogramu kursu spawalniczego MIG.
Planowane rozpoczęcia kursu – 26.09.2017 r.

STUDENCI/STUDENTKI II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, III i IV ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ III ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

trwa rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Dokumenty , który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30. Dokumenty można również wypełnić na miejscu – w Biurze projektu.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu, przed rozpoczęciem wsparcia, zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań: dla kierunku MIBM: semestr zimowy 2017/2018; dla kierunku Rolnictwo – semestr zimowy 2017/2018, dla kierunku Matematyka: semestr letni 2017/2018, dla kierunku Pielęgniarstwo – semestr zimowy 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem działań.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą: Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Studenci/studentki III roku Pielęgniarstwa:

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji oraz nabyć kompetencje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, marketingu usług pielęgniarskich, negocjowania świadczeń pielęgniarskich, zarządzania firmą, źródeł finansowania, obsługi finansowo-księgowej oraz adaptacji w miejscu pracy, umiejętności współpracy w grupie, pracy z trudnym klientem/pacjentem, metod komunikacyjnych w sytuacjach problemowych, autoprezentacji

zajęcia prowadzone przez trenerów, mających szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie szkoleniowe, harmonogram zajęć dostosowany do planu zajęć uczestników/uczestniczek

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 32 miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

STUDENCI/STUDENTKI I ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚCI INFORMATYKA STOSOWANA, II ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, II i III ROKU NA KIERUNKU ROLNICTWO ORAZ II ROKU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

przedłużona rekrutacja do projektu
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W zakładce „REKRUTACJA” na stronie projektu http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/o-projekcie-kompetencje znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30.Dokumenty można również wypełnić na miejscu w Biurze projektu.

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze Karier „Żak”). Siedziby obu Działów – obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu, w Biurze Projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów albumów). Przewidywany termin ogłoszenia list – początek roku akademickiego 2017/2018 (po weryfikacji statusu wszystkich zgłaszających się osób). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Planowane rozpoczęcie działań – semestr zimowy rok akademicki 2017/2018. Szczegółowe harmonogramy działań dla każdego kierunku/grupy opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu, przed rozpoczęciem semestru.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:
Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą:
Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 28 562 06 02, e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II roku Mechaniki i budowy maszyn:

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w certyfikowanych kursach spawalniczych, kursie na uprawnienia elektryczne, w zajęciach warsztatowych z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych, oprogramowania przemysłowego typu SCADA, zajęciach praktycznych, realizowanych przy udziale pracodawcy z projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3D AUTODESK INVENTOR, wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER, atrakcyjnych wyjazdach do firm, zajęciach z przedsiębiorczości i komunikacji.

Z UWAGI NA KOSZTY, DZIAŁANIA NIEOSIĄGALNE W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA ŻADNEJ UCZELNI W KRAJU!!!

Wszystkie zajęcia zakończą się uzyskaniem konkretnych kwalifikacji i kompetencji (książeczek spawacza, świadectw, certyfikatów/zaświadczeń), dzięki którym nie będzie problemu ze znalezieniem pracy.

Zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne, w tym autoryzowanego dystrybutora oprogramowania sterowników PLC, mającego uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych warsztatów w oprogramowaniu wintouch.

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 30 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II roku Pielęgniarstwa:

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji oraz nabyć kompetencje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, marketingu usług pielęgniarskich, negocjowania świadczeń pielęgniarskich, zarządzania firmą, źródeł finasowania, obsługi finansowo-księgowej oraz adaptacji w miejscu pracy, umiejętności współpracy w grupie, pracy z trudnym klientem/pacjentem, metod komunikacyjnych w sytuacjach problemowych, autoprezentacji

zajęcia prowadzone przez wykładowców zewnętrznych, mających szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 32 miejsca – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – V semestr, III rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II roku na kierunku matematyka, Specjalność: Informatyka stosowana :

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w:

 • zajęciach warsztatowych „ORACLE” z zakresu programowania baz danych (moduł I)
 • zajęciach warsztatowych „ORACLE” z zakresu administrowania baz danych (moduł II)
 • zajęciach warsztatowych z zakresu mapowania procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN, z zakresu zwinnego zarządzania przedsięwzięciami IT, z zakresu modelowania i implementacji procesów w systemach klasy workflow
 • zajęciach warsztatowych z zakresu podstaw programowania w języku JAVA SE
 • atrakcyjnych wizytach studyjnych u pracodawcy
 • zajęciach warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji

Z UWAGI NA KOSZTY DZIAŁANIA NIEOSIĄGALNE W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA ŻADNEJ UCZELNI W KRAJU!!!
ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, W TYM CERTYFIKOWANYCH TRENERÓW BRANŻY IT

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

Tylko 10 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń!

początek zajęć – IV semestr, II rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Studenci/studentki II i III roku na kierunku: Rolnictwo

zapraszamy do udziału w projekcie:
„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w zajęciach z zakresu praktycznego zastosowania chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej oraz GC-MS, zajęć warsztatowych z zakresu zastosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego, wyjazdów do wiodących w regionie zakładów przemysłu spożywczego oraz zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców, mających szeroką wiedzę merytoryczną i doświadczenie szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE – BEZPŁATNY!!!!

początek zajęć – V semestr/VII semestr, III/IV rok studiów, r. akademicki 2017/2018

Informacje

Biuro Projektu: ul. Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,

e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

przyjmowanie wniosków: 24 kwietnia 2017 r. – 31 maja 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Spotkanie informacyjne

Studenci/studentki III roku Mechaniki i budowy maszyn  –  uczestnicy projektu „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne,  które odbędzie się w dniu 17.02.2017 r.  w sali 207
w budynku Rektoratu (I piętro), o godzinie 13.00.

Kluczowe kwestie podczas spotkania:

 1. Przekażemy wstępny harmonogram pierwszego certyfikowanego kursu spawania metodą MAG oraz skierowanie na badania lekarskie (bezpłatne), które trzeba będzie zrobić w dniach: 20-23.02.2017 r. w Ośrodku Medycyny Pracy (ul. Nowy Świat 33 , 22-100 Chełm).
 2. Przeprowadzimy Państwu obowiązkowy wstępny bilans kompetencji.
 3. Uzgodnimy harmonogram rozpoczęcia dodatkowych zajęć dla osób, które w tym semestrze letnim nie będą miały kursu spawania.

Obecność obowiązkowa!

Ci z Państwa, którzy nie będą mogli być obecni, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie kierownika projektu mailem na adres: kompetencje@panschelm.edu.pl, przed planowanym spotkaniem, tj. przed 17.02.2017. Ustalimy wówczas dodatkowy termin, bądź indywidualne spotkania z Państwem. Osoby, które rozpoczynają w tym miesiącu kurs spawalniczy, a nie będą mogły być na spotkaniu – dodatkowo proszone są o wskazanie mailem terminu, w którym będą mogły pojawić się w Biurze projektu (pokój 210) – najpóźniej do dnia 22.02.2017 r.

UWAGA !!! STUDENCI/STUDENTKI III ROKU NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ORAZ II ROKU NA KIERUNKU MATEMATYKA (SPECJALNOŚCI: ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI ORAZ INFORMATYKA STOSOWANA

rusza rekrutacja do projektu

„NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

w związku z rozpoczęciem realizacji ww. projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W załączniku „REKRUTACJA” znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu: ul. Pocztowa 54, pokój 210, codziennie w godz. 07.30 – 15.30, w terminie do 08.02.2017 r. – dla Studentów/Studentek kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz do 28.02.2017 r. – dla Studentów/Studentek kierunku Matematyka.

W celu uzyskania wyższej punktacji na liście rankingowej Kandydatów, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dodatkowe oświadczenie oraz załączniki – dostępne w pakiecie rekrutacyjnym. Podpisanie wymaganych stosownych zaświadczeń będzie można uzyskać w dwóch działach Uczelni (Dziale Pomocy Materialnej Studentom oraz Biurze karier „Żak”). Siedziby obu Działów obok Biura Projektu.

W momencie składania formularza zgłoszeniowego, na miejscu w Biurze projektu, każda osoba będzie zobligowana do podpisania dodatkowo wymaganych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Listy zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja uczestników na podstawie numerów albumów).

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu przed rozpoczęciem wsparcia zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym celem stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. Szczegóły na temat przeprowadzenia tego badania podane zostaną wraz z ogłoszeniem list zakwalifikowanych do udziału w projekcie Uczestników/Uczestniczek.

Harmonogram działań na najbliższy semestr letni (VI) dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu, po przeprowadzeniu bilansu kompetencji, przed rozpoczęciem wsparcia, tj. najpóźniej do 15.02.2017 r.  Pierwszym planowanym szkoleniem w ramach projektu będzie kurs spawalniczy metodą MAG, który zostanie uruchomiony już pod koniec lutego 2017 r. Pozostałe działania planowane są na miesiące marzec-czerwiec 2017 r.

W przypadku zajęć na kierunku Matematyka – pierwsze zajęcia planowane są na połowę marca 2017 r. Harmonogram zajęć na IV semestrze zostanie ogłoszony pod koniec lutego/początek marca 2017 r.

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub dodatkowych załączników służymy Państwu pomocą – osobą do kontaktów w sprawie rekrutacji jest:

 • kierownik projektu – mgr Elżbieta Czmielewska, Biuro Projektu, Pocztowa 54 (budynek Rektoratu), pokój 210, tel. 82 562 06 02,  e-mail: kompetencje@panschelm.edu.pl

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy