Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Nowe kompetencje – lepszy start. Wsparcie studentów PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
1.

Studenci kierunku Mechanika i Budowa maszyn - uczestnicy kursu spawania metodą TIG - przesunięciu uległ termin egzaminu: z 26.03.2019 na 28.03.2019.

2.

Przypominamy, że zajęcia warsztatowe dla studentów III roku kierunku Matematyka, specjalność informatyka stosowana - z zakresu modelowania i implementacji procesów w systemach klasy workflow - odbędą się 13.01 oraz 19 i 20.01.2019 r.

3.

Informacja w zakresie oświadczeń uczestników projektu, po zakończeniu udziału w projekcie

Szanowni Państwo,W związku z udziałem w projekcie pn. „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START.WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”, współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Uczelnia ma obowiązek monitorować Państwa sytuację zawodową w okresie do 12 m-cy od zakończenia udziału w projekcie/kształcenia w PWSZ w Chełmie.

Zgłaszając się do projektu, zobligowaliście się Państwo do udziału w takich badaniach. Zatem, co kwartał (licząc od momentu zakończenia udziału w projekcie/ścieżki kształcenia w PWSZ w Chełmie) zwracać się będziemy do Państwa z prośbą o wypełnienie stosownych oświadczeń (przesyłanie za pomocą poczty e-mail skanów, bądź poczty tradycyjnej wydrukowanych i podpisanych przez Państwa dokumnetów). To bardzo ważne, abyście Państwo współpracowali z nami w tym zakresie.

Prosimy również o podawanie aktualnych danych kontaktowych (adresu e-mail, telefonu) – w przypadku ich zmiany. Aktualizację danych należy zgłaszać na adres mailowy: kompetencje@pwsz.chelm.pl oraz pod numerem telefonu: 82 562 06 02.

Biuro Projektu

4.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI IV ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN


PWSZ w Chełmie ogłasza nabór uzupełniający do udziału w projekcie „NOWE KOMPETENCJE-LEPSZY START. WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE”

Termin realizacji działań szkoleniowych: X.2018r.-VI.2019r.
Liczba dostępnych miejsc – 3NOWE KOMPETENCJE – LEPSZY START.
WSPARCIE STUDENTÓW PWSZ W CHEŁMIE

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu:

2017-01-01 – 2019-06-30

Wartość projektu:

773 027,13 zł

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych i z zakresu przedsiębiorczości – kluczowych z perspektywy pracodawców – u 132 studentów/studentek PWSZ w Chełmie. Projekt obejmuje zajęcia warsztatowe,  certyfikowane szkolenia i kursy, wizyty studyjne oraz dodatkowe zajęcia praktyczne z udziałem przedstawicieli pracodawców. Wszystkie działania  zakończą się walidacją nabytych kompetencji i kwalifikacji. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami od autoryzowanych przedstawicieli wiodących na rynku firm informatycznych, elektrotechnicznych i mechanicznych, dzięki którym nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zgodnej z wyuczonym profilem kształcenia i na satysfakcjonujących warunkach finansowych. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie objęty/-a badaniem kompetencji – przed i po zakończeniu udziału w projekcie, dzięki czemu możliwe będzie na wstępie określenie potrzeb szkoleniowych i wypracowanie optymalnej ścieżki wsparcia, dostosowanej do kierunku studiów i preferencji samych uczestników oraz na wyjściu – weryfikującym stopień nabycia zakładanych kompetencji i kwalifikacji.

Grupa docelowa:

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (w obrębie dwóch roczników):
 • certyfikowany kurs spawania metodą MAG – 166 h, 40 osób;
 • certyfikowany kursu spawania metodą MIG – 166 h, 40 osób;
 • certyfikowany kurs spawania metodą TIG – 166 h, 40 osób;
 • certyfikowany kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV – 15 h, 50 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu obsługi i programowania kontrolerów przemysłowych – 18 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu oprogramowania przemysłowego typu SCADA – 18 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu projektowania elementów rozdzielnic elektrycznych w programie 3D AUTODESK INVENTOR, realizowanych wspólnie z pracodawcą – 45 h, 10 osób;
 • zajęcia warsztatowe z wyceny kosztów produkcji elementów w programie HABER, realizowanych wspólnie z pracodawcą – 30 h, 20 osób;
 • wizyty studyjne u pracodawcy – 2 wyjazdy x 60 osób;
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 60 osób;
 • warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 60 osób.
Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności):
 • zajęcia warsztatowe „ORACLE”  z zakresu programowania baz danych (moduł I) – 28 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe „ORACLE” z zakresu administrowania baz danych (moduł II) – 35 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu mapowania  procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN – 30 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu zwinnego zarządzania przedsięwzięciami IT – 30 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu modelowania i implementacji procesów w systemach klasy workflow – 30 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu podstaw programowania w języku JAVA SE – 35 h, 20 osób;
 • wizyty studyjne u pracodawcy – 2 wyjazdy x 20 osób;
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 20 osób;warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 20 osób.
Dla kierunku Rolnictwo:
 • zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego wykorzystania chromatografii cieczowej (HPLC) – 42 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu praktycznego zastosowania metod chromatografii gazowej oraz GC-MS – 42 h, 20 osób;
 • zajęcia warsztatowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu sprzętu naziemnego – 16h, 15 osób;
 • wizyty  studyjne w zakładach przemysłu spożywczego – 3 wyjazdy x 20 osób;
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 20 osób;
 • warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 20 osób.
Dla kierunku Pielęgniarstwo:
 • warsztaty z zakresu przedsiębiorczości – 33 h, 32 osoby;
 • warsztaty z zakresu komunikacji – 22 h, 32 osoby.

Terminy rekrutacji:

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn (w obrębie dwóch roczników):   styczeń-luty 2017 – Mechanika i budowa maszyn, Matematyka
wrzesień-październik 2017 – Rolnictwo, Pielęgniarstwo

UWAGA!!!

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Pierwsze zajęcia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – już w lutym 2017 r.

Pierwsze zajęcia na Matematyka – II połowa marca/początek kwietnia 2017 r.

Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy