Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przystąpiła do realizacji zadań w ramach projektu systemowego: „Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie”, IV Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 – „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Szczegóły projektu:

Oferta obejmuje

 • Uruchomienie specjalności informatycznej – administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi na kierunku Matematyka (przygotowującej do sprawnego i bezpiecznego zarządzania sieciami informatycznymi w oparciu o systemy operacyjne oraz technologie sieciowe CISCO). Zakłada się uruchomienie:
  • dwóch 6-cio semestralnych cykli kształcenia, każdy dla 30 osób, obejmujących po 2015 godzin dydaktycznych,
  • oraz po dwa fakultatywne kursy specjalistyczne: hurtownie danych i business inteligence Oracle (60 godz.) oraz sieciowe systemy operacyjne Novell (80 godz.). Po pięć osób – najlepszych słuchaczy każdego kursu – będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.
 • Uruchomienie specjalności – projektowanie mechatroniczne, na kierunku Mechanika i budowa maszyn (przygotowującej do sprawnej obsługi urządzeń łączących elementy mechaniczne, napędowe i zaawansowane układy sterowania, komputerowego konstruowania urządzeń mechatronicznych oraz programowania układów mikroprocesorowych). Zakłada się uruchomienie:
  • jednego cyklu kształcenia (V, VI, VII semestr) dla 15 osób, obejmującego 765 godzin dydaktycznych;
  • przeprowadzenie kursu SEP wraz z nabyciem uprawnień nadawanych przez Komisję Uprawnień Zawodowych SEP (15 godz.);
  • kursu języka angielskiego w zakresie terminologii technicznej (60 godz.);
  • kursu zaawansowanej obsługi programu Auto CAD – grafika 3D (45 godz.);
  • kursu obsługi programu INVENTOR – programu nowej generacji służącego do tworzenia modeli 3D z możliwością analizy kinematycznej zespołów (45 godz.);
  • kursu obsługi programu SolidEdge wraz z FEMAP – charakteryzującego się połączeniem modelowania bryłowego i powierzchniowego (modelowanie hybrydowe), zapewniającego parametryzację tworzonych modeli i dokumentacji 2D z możliwością prowadzenia szybkich analiz MES dzięki modułowi FEMAP –odmiana programu Nastran (45 godz.);
  • kursu grafiki komputerowej – przygotowującego do edycji i samodzielnego tworzenia grafiki komputerowej i stron WWW (120 godz.);
  • kursu programowania obrabiarek numerycznych w oparciu o oprogramowanie MTS (60 godz.);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, dla studentów I roku na kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Matematyka, specjalność informatyczna – administrowanie sieciowymi systemami komputerowymi.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki, dla studentów I roku kierunku Mechanika i budowa maszyn.
 • Wsparcie Biura Karier „Żak”:
  • Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe – 400 godz.,
  • 32 spotkania z przedsiębiorcami w zakresie dobrych praktyk biznesowych,
  • 320 godzin kursów rozwojowych obejmujących między innymi:
   • podstawy przedsiębiorczości;
   • prawo pracy;
   • projekty UE;
   • autopromocję;
  • przeszkolenie pracownika biura karier;
  • stworzenie wirtualnego centrum doradczego.