Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Literatura, język, kultura na pograniczu polsko - ukraińskim wczoraj i dziś

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
Projekt: : „Literatura, język, kultura na pograniczu polsko – ukraińskim wczoraj i dziś”, realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie (głównego beneficjenta) oraz Kowelski Narodowy Dom Kultury „Proswita” (partnera zagranicznego) w ramach Funduszu Małych Projektów – Narodowy Program dla Polski 2003.

Szczegóły projektu:

Wysokość dofinansowania

7 321,68 €, co stanowi 75% wartości ogólnej projektu.

Okres realizacji

1 marca – 1 sierpień 2006 r.

Cel projektu

umacnianie transgranicznej współpracy kulturalno – oświatowej, wymiana młodzieży oraz pogłębianie wiedzy na temat literatury, kultury i języka obu narodów.

Kluczowe przedsięwzięcia projektu

zorganizowanie czterech wykładów otwartych, poświęconych problematyce stosunków polsko-ukraińskich; międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą: „Spotkania polsko – ukraińskie – literatura, język, kultura”, z udziałem krajowych i zagranicznych przedstawicieli środowisk naukowych; jednego objazdu naukowego, prezentującego najciekawsze miejsca świadczące o przenikaniu się kultury polskiej oraz ukraińskiej w obszarze Euroregionu Bug oraz spotkania folklorystycznego ze sztuką historycznej Ziemi Chełmskiej. Ponadto opracowane zostanie wydawnictwo pokonferencyjne, zawierające najciekawsze referaty i wykłady wygłoszone w czasie trwania projektu.

Główni odbiorcy projektu

ze względu na międzynarodową rangę oraz szeroki zakres tematyczny, projekt skierowany będzie do szerokiego kręgu odbiorców: studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, mieszkańców miasta Chełma, władz lokalnych, przedstawicieli krajowych środowisk naukowych, pracowników jednostek kulturalno – oświatowych z obszaru ukraińskiej części Euroregionu Bug oraz ukraińskiej młodzieży.