Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Budowa obiektu

Film promocyjny

Projekt pn.:
„Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie”
zakłada budowę oraz wyposażenie obiektu zlokalizowanego w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm, w skład którego będzie wchodził budynek:

 • Laboratorium budownictwa – o powierzchni około 2009,64m2;

Laboratorium Budownictwa będzie wchodziło w skład nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI). W budynku znajdować się będzie 6 specjalistycznych pracowni naukowo-badawczych (każda złożona z dwóch części: badawczej i analizy danych).

Na wyposażenie Laboratorium budownictwa składać się będzie: sprzęt podstawowy, komputery wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie naukowo-badawcze następujących pracowni:

 1. Fizyki budowli;
 2. Materiałów i nawierzchni drogowych;
 3. Mechaniki gruntów;
 4. Geodezji;
 5. Materiałów budowlanych;
 6. Geologii.

Szczegóły projektu:

Głównymi celami projektu jako regionalnego ośrodka badawczo-rozwojowego będzie:

  • poszerzenie zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo-rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu),
  • poprawa innowacyjności działających przedsiębiorstw, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym,
  • przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
  • zapobieganie wyjazdom najbardziej aktywnych, przedsiębiorczych absolwentów uczelni wyższych do dużych miast,
  • zwiększenie zakresu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych i badawczo-rozwojowych,
  • stworzenie procedur i zasad współpracy z przedsiębiorstwami regionu,
  • akredytacja i certyfikacja posiadanego laboratorium przez instytucje do tego powołane.
  Projektowane Laboratorium Budownictwa będzie prowadzić badania przemysłowe, wypracowywać innowacyjne rozwiązania w dziedzinach technicznych: budownictwa, materiałów budowlanych, materiałów i nawierzchni drogowych, geodezji, geologii. W konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wzrostu gospodarczego obszarów Polski Wschodniej, a w dalszej perspektywie utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Ponadto na bazie powstałej infrastruktury możliwa będzie stała współpraca naukowo-badawcza pomiędzy PWSZ w Chełmie oraz polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Całkowita wartość projektu:

15 619 852,13 PLN

Wysokość dofinansowania:

14 505 142,68 PLN

w tym poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

85 %

Okres realizacji projektu:

03.02.2009r.- 29.03.2013r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury. Szczegółowy zakres wyposażenia poszczególnych laboratoriów oraz możliwości badawczych został przedstawiony w opisie inwestycji.

Kontakt:

mgr inż. Piotr Różański e-mail:  tel. 82 562 06 02

Opis inwestycji

Lista badań

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury. Wyniki z przeprowadzonych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców są udostępniane bezpłatnie. W celu uzyskania dostępu do raportów proszę o kontakt z:
Kontakt: mgr inż. Piotr Różański e-mail: prozanski@panschelm.edu.pl tel. 602 188 173
Prawa do uzyskanych wyników przysługują Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie