Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

CENTRUM STUDIÓW INŻYNIERSKICH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Szczegóły projektu:

Projekt pn.: „Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie” zakłada budowę oraz wyposażenie kompleksu obiektów zlokalizowanych w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm, w skład którego będą wchodziły następujące budynki:

 • Laboratorium lotnicze –  około 4.000 m2;
 • Laboratorium mechaniki i budowy maszyn – około 3.000 m2.

W ramach dostaw planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w tym samolotu szkoleniowego, sprzętu komputerowego, mebli oraz wyposażenia gospodarczego.
Z powstałej infrastruktury docelowo będzie korzystało 1.200 – 1.600 studentów, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy obsługi; w sumie około 1.700 osób.
Podstawowym celem projektu jest włączenie uczelni chełmskiej w proces budowania innowacyjnej gospodarki regionu lubelskiego poprzez poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy. Realizacja inwestycji będzie miała olbrzymi wpływ na otoczenie, przyczyniając się do:

 • rozwoju gospodarczego i społecznego województwa poprzez lepsze wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego;
 • budowy platformy współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu na bazie powstałej infrastruktury badawczo – edukacyjnej;
 • stworzenia warunków dla PWSZ w Chełmie do szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
 • poprawy jakości kształcenia i dostępu do wiedzy;
 • zwiększenia liczby studentów kształconych w zawodach inżynierskich;
 • zwiększenia potencjału badawczego Polski Wschodniej;
 • zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju Polski Wschodniej w stosunku do innych regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

Podkreślić należy, że w mikroskali inwestycja wpłynie pozytywnie na wzbogacenie oferty dydaktycznej oraz rozwój kierunków kształcenia prowadzonych przez PWSZ w Chełmie. Nowy obiekt podniesie atrakcyjność uczelni jako regionalnego ośrodka edukacyjnego oraz zwiększy odsetek społeczności lokalnej legitymującej się wykształceniem wyższym. Przewiduje się, iż wraz z wybudowaniem nowego budynku dydaktycznego i wzrostem ogólnej liczby studentów, wzrośnie także liczba studentów pochodzących z obszarów wiejskich, co będzie sprzyjało polityce równych szans wobec wszystkich grup społecznych.

W obiektach CSI prowadzone będzie kształcenie studentów Instytutu Nauk Technicznych na kierunkach:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Elektrotechnika

Planuje się uruchomienie następujących pracowni dydaktycznych:

Laboratorium mechaniki i budowy maszyn

 • Laboratorium inżynierii materiałowej;
 • Laboratorium obróbki cieplno – chemicznej;
 • Laboratorium technik i systemów pomiarowych
 • Laboratorium obróbki ubytkowej;
 • Laboratorium wytrzymałości materiałów;
 • Laboratorium tworzyw polimerowych;
 • Laboratorium obróbki plastycznej metali;
 • Laboratorium spawalnictwa;
 • Laboratorium fizyki i termodynamiki;
 • Laboratorium chemii;
 • Laboratorium elektrotechniki i elektroniki.

Laboratorium lotnicze

 • Laboratorium aerodynamiki i mechaniki płynów, składające się z dwóch pracowni: tunel aerodynamiczny (dydaktyczny) oraz mechanika płynów;
 • Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i badań konstrukcji lotniczych;
 • Laboratorium symulator lotu;
 • Laboratorium psychologii i ergonomii lotniczej;
 • Laboratorium budowy i eksploatacji techniki lotniczej;
 • Laboratorium badań nieniszczących konstrukcji lotniczych;
 • Laboratorium awioniki i systemów sterowania;
 • Warsztaty lotnicze;
 • Laboratorium nawigacji lotniczej;
 • Laboratorium meteorologii lotniczej.

Całkowita wartość projektu:

40.336.371,75 PLN

Wysokość dofinansowania:

35.959.422,00 PLN

w tym poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

75,77%

Okres realizacji projektu:

16.07.2008r.- 31.03.2013r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013