Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Budynek dydaktyczny Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

 

W dniu 14 paĽdziernika 2005 r Prof. dr hab. Józef Zając Rektor PWSZ w Chełmie wraz z Andrzejem Kurowskim, Wojewodą Lubelskim, podpisali umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Budynek dydaktyczny Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 

Szczegóły projektu:

Priorytet 1:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.3

Regionalna infrastruktura społeczna

Poddziałanie 1.3.1

Regionalna infrastruktura edukacyjna

Budżet Projektu

  • całkowita wartość inwestycji: 10 362 251,40 PLN
  • kwota dofinansowania z EFRR: 7 771 688,55 PLN
  • kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 980 000 PLN
  • wkład własny: 610 562,85 PLN
Strategicznym celem Projektu jest rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz przygotowanie jej do odegrania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej opartej na wiedzy.

Planowana inwestycja w sposób bezpośredni wpłynie na

  • poprawę jakości kształcenia,
  • poprawę dostępu do edukacji na poziomie wyższym wśród osób wywodzących się z obszarów wiejskich,
  • unowocześnienie oferty edukacyjnej uczelni,
  • zwiększenie potencjału badawczego PWSZ w Chełmie

Zakresem przedmiotowym Projektu jest budowa i wyposażenie nowego obiektu dydaktycznego Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Planowany budynek posiadał będzie trzy kondygnacje o łącznej powierzchni użytkowej 3113,5 m2. Na parterze zlokalizowany zostanie hol wejściowy oraz szatnia ogólna, aula, barek, mała czytelnia, biblioteka naukowa, pracownia Chemii z zapleczem, sala wykładowa i sala konferencyjna. Na I piętrze umiejscowionych zostanie 8 małych sal dydaktycznych, pomieszczenia dla kadry naukowej i zaplecza techniczne. Na II piętrze znajdować się będą 2 duże sale wykładowe, 2 małe sale dydaktyczne oraz pomieszczenia dla kadry. W podpiwniczeniu planuje się Zespół Laboratoriów Nauk Technicznych, Wytrzymałości Materiałów, Fizyki i Termodynamiki, Elektrotechniki i Elektroniki oraz Geodezji i Metrologii Pomiarowej. W ramach wyposażenia nowego obiektu zakupiony zostanie: sprzęt komputerowy, biurowy i gospodarczy, oprogramowanie oraz wyposażenie laboratoriów.