Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

BUDUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

BUDUJ Z NAMI SWOJˇ PRZYSZŁOŚĆ

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Twój rozwój twoją szansą – szkolenia adaptacyjne nowoczesnego rynku pracy

Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Szczegóły projektu:

Priorytet

VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu: utrzymanie koniunktury gospodarczej województwa lubelskiego poprzez zwiększenie umiejętności kadr średniego i wyższego szczebla branży budowlanej w obszarze techniczno-informatycznej.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń specjalistycznych z zakresu:
  • AutoCAD I stopnia;
  • AutoCAD II stopnia;
  • Kosztorysowanie;
  • Obsługa komputera.

BENEFICJENCI OSTATECZNI

Projekt adresowany jest do osób powyżej 50-go roku życia, pracujących (tj. wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), z co najmniej średnim wykształceniem, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

BUDŻET PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 193 564,00 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od lutego 2009r. do grudnia 2009r

FORMULARZE DO POBRANIA

Kontakt

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54 pokój 204 tel./fax: 0-82 562-06-15 e-mail: aciuraj@panschelm.edu.pl, jkosinski@panschelm.edu.pl