Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

5 grudnia 2018
Instytut NeofilologiiAktualności

Profesor Piotr Eberhard z uznaniem o monografii prof. Andrzeja Wawryniuka

W „Dziejach Najnowszych” Rocznik L – 2018, 2 (PL ISSN 0419-8824) wydawanych przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazał się artykuł profesora Piotra Eberharda z Warszawy, najwybitniejszego geopolityka polskiego, zajmującego się między innymi problematyką wschodniej granicy. Tytuł  artykułu –  Formowanie się wschodniej granicy po II wojnie światowej. P. Eberhard w swoim tekście wielokrotnie przywołuje monografię prof. Andrzeja Wawryniuka, naukowca Katedry Stosunków Międzynarodowych –  Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na odcinku z Ukrainą), wydaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, pisząc między innymi: „W odróżnieniu od rozgraniczenia polsko-białoruskiego tematyka związana z delimitacją granicy polsko-ukraińskiej doczekała się analizy naukowej i oceny merytorycznej. Dzięki obszernemu opracowaniu A.A. Wawryniuka, opublikowanemu w 2015 r., zawierającemu wyjątkowo bogatą dokumentację faktograficzną oraz ilustracje kartograficzne, problema­tyka ta jest w pełni wyjaśniona. Na podstawie tej książki można ukazać najważniejsze kwestie związane z wytyczeniem po 1945 r. granicy na odcinku polsko-ukraińskim. Autor wymienionego dzieła zaprezentował również mało znane fakty odniesione do wymiany terenów przygranicznych, jak i dalsze niezrealizowane projekty wymiany obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego”. (…)  “Niezrealizowane projekty zmiany granicy polsko-sowieckiej po II wojnie światowej nieznane były polskim geografom i historykom. Problematykę tę omówił w swojej książce A.A. Wawryniuk (Granica polsko-sowiecka…). Na podstawie tego cennego opracowania kwestia ta będzie zaprezentowana. Autor ten odkrył i skomentował dwie oryginalne rosyjskojęzyczne mapy archiwalne”.

Piotr Eberhard zauważył także inną publikację prof. A. Wawryniuka, o której napisał: “Skomplikowanym dziejom Medyki w latach 1944-1948 poświęcono odrębny artykuł: A.A. Wawryniuk. Delimitacja wschodniej granicy Polski po II wojnie światowej a sprawa Medyki, „Rocznik Przemyski” 2012, t, XLVIII, s. 119-142”.

Powyższa ocena dokonana przez tak wybitnego naukowca jest uznaniem dorobku naukowego A. Wawryniuka pracującego w PWSZ w Chełmie,  która jest podstawowym miejscem pracy i która monografię wydała drukiem.

Profesorowi A. Wawryniukowi serdecznie gratulujemy.

Podobne aktualności