Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

5 grudnia 2018
Instytut NeofilologiiAktualności

Profesor Andrzej Wawryniuk recenzentem rozpraw doktorskich

20 listopada 2018 r. na Wydziałe Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Księżpolskiej na temat Prawne aspekty działania straży granicznej w latach 1918-1939. Promotorem rozprawy była dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, a jednym z recenzentów był dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie, Katedra Stosunków Międzynarodowych.

To druga rozprawa doktorska, w 2018 r. w której jako recenzent uczestniczył prof. A. Wawryniuk. Pierwsza odbyła się w17 maja 2018 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, kiedy to miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanisława Romanowskiego – temat – Cerkiew prawosławna na terenie dekanatu  Biała Podlaska w latach 1918-1939. Jej promotorem był prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku).

Podobne aktualności