Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pracownicze Plany Kapitałowe Informacja dotycząca PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

  • osoby w wieku 18 – 54 lat, od 1 kwietnia 2021 roku zostaną zapisane do PPK w sposób automatyczny, o ile nie złożą u Pracodawcy oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
  • osoby, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia mogą przystąpić do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
  • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy;
  • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować chęć uiszczania wpłaty dodatkowej do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;
  • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej PKO TFI:
https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/ppk-dla-pracownika/