Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

8 czerwca 2016
Aktualności

Płatne praktyki dla studentów PWSZ-ów

Już niedługo ruszają płatne praktyki dla studentów PWSZ-ów, dzięki nowemu programowi realizowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnie przyszłości”, działanie 6. pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy i wyposażenie ich w miękkie kompetencje, podniesienie jakości nauki i dydaktyki, wzmacnianie pozycji polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej – oto „Uczelnie przyszłości”.

Należy podkreślić, że proponowany program jest rozwiązaniem systemowym, który umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie płatnych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Dzięki temu działaniu zostanie stworzony ogólnopolski, jednolity system praktyk zawodowych dla kierunków studiów o profilu praktycznym w PWSZ. Przewidziana kwota na realizację tego działania to ok. 136 mln zł.

W myśl programu dzięki wprowadzonym zmianom studenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych zostaną lepiej przygotowani do wykonywania zawodu, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto na polskich uczelniach zostanie podniesiona jakość kształcenia, a także zwiększy się znaczenie polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

Szkolnictwo wyższe musi się zmieniać. Europa i świat, szukają najlepszych rozwiązań, żeby podnosić jakość kształcenia i jak najlepiej przygotować absolwentów do potrzeb rynku pracy. Polska potrzebuje „Uczelni przyszłości”, które będą kształcić twórczych obywateli otwartych na nowe wyzwania rynku pracy i zmieniające się otoczenie – czytamy na stronie www Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PWSZ w Chełmie będzie beneficjentem tego 3-letniego projektu. Pieniądze przekazane zostaną bez konkursu, gdyż właśnie do takich uczelni skierowane jest to zadanie.

Podobne aktualności