Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

16 marca 2020
AktualnościOgólnouczelniane

Platforma e-learningowa już dostępna

  Szanowni Państwo, Studenci i Nauczyciele akademiccy!!!   W związku z:
  1. zawieszeniem wszystkich zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w PWSZ w Chełmie (zgodnie z zarządzeniem nr 14/2020 Rektora PWSZ w Chełmie w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19),
  2. rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie uruchomiła dla studentów i nauczycieli akademickich platformę Google Suite for Education którą można wykorzystać do zdalnego nauczania, przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz komunikacji on-line pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami. G Suite for Education to zintegrowane narzędzia od firmy Google (poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, video spotkania, transmisje na żywo,  czat, nielimitowany dysk, oraz aplikacja Classroom). Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala na zdalną współpracę między studentami, a nauczycielami. Dzięki tej usłudze nauczyciele mają możliwość tworzenia wirtualnych grup (klas), prowadzić zajęcia online. Classroom pozwala na bieżąco komunikować się, komentować i dzielić się informacjami, linkami, udostępniać materiały dydaktyczne różnej postaci.
  • Każdy nauczyciel akademicki PWSZ w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w Google Suite for Education (classroom.google.com) w formacie inazwisko@student.pwszchelm.pl (całość jest loginem). Hasło startowe do indywidualnego konta to własny PESEL (11 cyfr). Korzystając z takiego loginu można również korzystać z poczty elektronicznej na gmail.com, utworzyć kanał do transmisji online w serwisie youtube.com, które można udostępnić studentom.
  • Każdy student PWSZ w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w Google Suite for Education (classroom.google.com) w formacie nazwiskonralbumu@student.pwszchelm.pl. Hasło startowe do indywidualnych kont studenckich ma format: XxddmmrrYy. Gdzie Xx to dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (bez polskich znaków i pierwsza litera duża) , ddmmrr – data urodzenia studenta, Yy to dwie pierwsze litery imienia matki (bez polskich znaków i pierwsza litera duża).  Np. dla studenta Żołądkiewicz Wojciech z numerem albumu 99999 urodzony 19 lutego 2000 roku w miejscowości Łódź, imię matki to Żaneta ma nadany login: zoladkiewicz99999@student.pwszchelm.pl, a hasło to: Lo190200Za.
Każdy student oraz nauczyciel akademicki może, oprócz usługi „classroom”, również korzystać w platformie Google Suite for Education z:
  1. poczty elektronicznej (poczta.student.pwszchelm.pl)
  2. dysku sieciowego (dysk.student.pwszchelm.pl)
  3. kalendarza, w którym publikowane są wydarzenia np. spotkania online z użyciem Google Meet (kalendarz.student.pwszchelm.pl).
W przypadku problemów z użytkowaniem Google Suite for Education Centrum Informatyczne PWSZ w Chełmie oferuje wsparcie techniczne. Kontakt z Centrum Informatycznym: ci@panschelm.edu.pl lub 82 5643722.

Podobne aktualności