Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

11 kwietnia 2016
Aktualności

Konkurs plastyczny pt. „Książka moim przyjacielem”

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Książka moim przyjacielem”

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.

Prace prosimy składać do 22 kwietnia 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

Życzymy owocnej, twórczej pracy i sukcesów w konkursie.

Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie uprzejmie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Książka moim przyjacielem”

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kl. I-III;
  • kl. IV-VI;

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo itp.) oraz w dowolnym formacie.

Każda praca na odwrocie powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.

Ilość nadesłanych prac z jednej szkoły podstawowej jest ograniczona – do 10 prac z jednej placówki.

Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.
Celem konkursu jest:

  • wdrażanie do rozwijania kompetencji czytelniczych;
  • rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych;
  • rozbudzanie postawy twórczej;
  • promowanie młodych talentów.

Nagrody

  • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
  • Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

Terminarz konkursu:
Termin składania prac upływa z dniem 22 kwietnia 2016 r.
Prace można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
z dopiskiem „Książka moim przyjacielem” – konkurs plastyczny.
Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Społeczno – kulturowe uwarunkowania rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.   w Chełmie  przy ul. Pocztowej 54 .

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu w terminie do dnia 5 maja 2016 r.

Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek załączyć do pracy prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej), zawierający dane uczestnika konkursu, a w szczególności: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana oraz zgodę na udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Podobne aktualności