Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

3 kwietnia 2024
Biuro Karier

Konkurs na pracę dyplomową

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – zaprasza autorów lub promotorów do zgłaszania prac licencjackich i magisterskich do konkursu z wysokimi nagrodami pieniężnymi.

NAGRODY        

Kapituła konkursu wybierze laureatów najlepszych prac i przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

 • 5 000 zł brutto – I Nagroda
 • 3 000 zł brutto – II Nagroda
 • 1 500 zł brutto – III Nagroda

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:

 • 10 000 zł brutto – I Nagroda
 • 5 000 zł brutto – II Nagroda
 • 2 500 zł brutto – III Nagroda

Tematyka

Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim, o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:

 • zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców;
 • rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych;
 • przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
 • funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego;
 • edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
 • danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek).

Udział w Konkursie

Do konkursu mogą być zgłaszane prace złożone i obronione w terminie od 1 stycznia 2022 do 31 lipca 2024 roku na uczelniach, które mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace wraz z odpowiednimi załącznikami mogą zgłaszać autorzy prac, a także – za ich zgodą – promotorzy prac w terminie do 31 lipca 2024 roku w wersji elektronicznej w postaci dokumentu PDF na adres mailowy konkurs@nzb.pl .

Jeśli zgłoszenia dokonuje autor pracy samodzielnie – należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

 • skan prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);
 • skan podpisanego oświadczenia Uczestnika (Załącznik nr 2).

Jeśli zgłoszenia dokonuje promotor pracy – należy do zgłaszanej pracy dołączyć:

 • skan prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1);
 • skan podpisanego oświadczenia Promotora (Załącznik nr 3).

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2025 roku.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który określa szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa (w tym zgłaszania prac) w konkursie.

LINK:

Konkurs na pracę dyplomową

Podobne aktualności

Biuro Karier

20 maj 2024

Letnia praca w Holandii

Chcesz wyjechać do Holandii? Weź udział w webinarium z doradcą Eures z Holandii w jęz. angielskim Link do spotkania na s...

czytaj dalej