Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

29 marca 2019
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i RolnictwieAktualności

Konferencja pn. „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z „Programu azotanowego” W Polsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zapraszają na Konferencję naukową pod nazwą „GOSPODARKA NAWOZOWA I WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z „PROGRAMU AZOTANOWEGO” W POLSCE” pod patronatem JM Rektora prof. PWSZ w Chełmie, dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, która odbędzie się  13 maja 2019 w PWSZ w Chełmie.

CELE KONFERENCJI:

Stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych stanowi podstawę produkcji roślinnej, ale równocześnie przyczynia się do negatywnego oddziaływania na środowisko. W kontekście regulacji krajowych (ustawa prawo wodne, ustawa o nawozach i nawożeniu) i międzynarodowych (ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa azotanowa, konwencja helsińska), istotne znaczenie ma oddziaływanie nawożenia na jakość wód. W związku z powyższym istnieje potrzeba upowszechniania zasad racjonalnej gospodarki nawozowej, opartych na osiągnięciach naukowych, które mają na celu z jednej strony optymalizację warunków produkcji, a z drugiej zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Zmiany prawa w zakresie gospodarowania azotem, jakie miały miejsce w roku 2018, wprowadziły szereg istotnych rozwiązań legislacyjnych, które mają wpływ na dotychczasowe praktyki w nawożeniu i ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed nadmierną eutrofizacją. Stawiają one liczne wyzwania przed producentami rolnymi jak i służbami zajmującymi się obsługą gospodarstw rolnych. W roku 2019 zaczną one obowiązywać większość gospodarstw rolnych, co wymaga również prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej w zakresie nowych wymogów dotyczących zarządzania azotem.

Konferencja dedykowana jest do nauczycieli i uczniów techników rolniczych, rolników, pracowników instytucji obsługujących rolnictwo.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00    powitanie gości – JM Rektor – prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil 10.15 – 11.30 – referaty plenarne cz. I

 1. „Działalność IUNG PIB w Puławach jako wsparcie racjonalnej, innowacyjnej gospodarki nawozowej” – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 2. „Oddziaływanie azotu pochodzenia rolniczego na jakość wód i gospodarka nawozowa w Polsce” – dr Agnieszka Rutkowska”
 3. „Europejskie strategie w ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem azotem – dyrektywa azotanowa, konwencja helsińska, dyrektywa NEC, azotany w żywności” – prof. dr hab. inż. Wojciech Lipiński

dyskusja

11.30 – 12.30 – sesja posterowa, przerwa kawowa

12.30 -14.00 – referaty plenarne cz. II

 1. „Program azotanowy – wyzwanie dla rolnictwa w Polsce” – dr inż. Tamara Jadczyszyn
 2. „Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów” – dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk
 3. „Biostymulatory jako element nowoczesnego rolnictwa” – dr hab. inż. Anna Kocira

dyskusja

14.00 – 14.15 zakończenie i podsumowanie konferencji

14.15 – lunch

Sesji plenarnej towarzyszyć będzie sesja posterowa. Materiały konferencyjne dla uczestników seminarium zawierać będą opracowania z wygłoszonych referatów oraz prezentowanych posterów.

 

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – Przewodniczący
 • prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil,
 • prof. PWSZ w Chełmie, dr hab. Józef Zając
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Lipiński
 • dr hab. inż. Anna Kocira
 • dr inż. Tamara Jadczyszyn
 • dr Beata Fałda
 • dr inż. Piotr Skowron
 • dr inż. Rafał Kornas

 

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Marzena Tomaszasewska – Przewodnicząca
 • dr hab. Ignacy Kitowski
 • dr inż. Jacek Cymerman
 • dr Joanna Lamorska
 • dr inż. Małgorzata Stryjecka
 • mgr inż. Natalia Nowosad
 • mgr Agnieszka Zając
 • mgr inż. Małgorzata Kornas

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia uczestników na formularzu zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres: mtomaszewska@panschelm.edu.pl, do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Streszczenia referatów (2 strony) i posterów (1 strona) A4 (Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 (tytuł opracowania, nazwisko autora/ów, afiliacja, tekst streszczenia) należy nadsyłać do 1 maja 2019 r. na adres: mtomaszewska@panschelm.edu.pl

Miejsce konferencji: PWSZ w Chełmie, ul. Pocztowa 54C, Aula 113.

Podobne aktualności