Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

21 października 2019
Katedra Nauk o BezpieczeństwieAktualności

Konferencja naukowa współorganizowana przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie

W dniach 18-20 września br. Katedra Nauk o Bezpieczeństwie PWSZ w Chełmie współorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. ,,Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie”. W gronie organizatorów były również: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele  uznanych ośrodków akademickich w kraju i za granicą, w tym z Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja). Głos zabierali również przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej z Lublina.

Konferencji patronowali:  JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie oraz Senator RP, Prorektor PWSZ w Chełmie, prof. dr hab. Józef Zając.

Podobne aktualności