Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

22 maja 2019
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i RolnictwieAktualności

Konferencja naukowa nt. „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z „Programu Azotanowego” w Polsce”

W dniu 13 maja 2019 r. odbyła się konferencja naukowa pn. „Gospodarka nawozowa i wyzwania wynikające z Programu Azotanowego w Polsce” pod patronatem JM Rektora PWSZ w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PWSZ w Chełmie, organizowana wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na fakt, że stosowanie nawozów naturalnych i mineralnych w produkcji roślinnej umożliwia uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale może też negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. W związku z powyższym istnieje potrzeba upowszechniania zasad racjonalnej gospodarki nawozowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe, co niewątpliwie wpłynie na optymalizację warunków produkcji rolniczej i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie. Podczas konferencji prelegenci z różnych ośrodków naukowych m.in. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, poruszali tematykę dotyczącą m.in. działań podejmowanych przez IUNG PIB w Puławach w celu poszerzenia wiedzy na temat racjonalnej i innowacyjnej gospodarki nawozowej, oddziaływania azotu pochodzenia rolniczego na jakość wód, gospodarki nawozowej w Polsce, dyrektywy azotanowej i dyrektywy NEC. Przedstawiono także bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów oraz zastosowanie biostymulatorów w produkcji roślinnej.

Ciekawa i szeroka tematyka konferencji prezentowana na sesji plenarnej i posterowej przyciągnęła licznych słuchaczy m.in. pracowników naukowych PWSZ w Chełmie, studentów, rolników, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych z ZSCKR w Okszowie, ZSCKR w Siennicy Różanej, ZSCKR w Jabłoniu, ZSCKR w Potoczku, ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, ZSP nr 5 w Zamościu oraz pracowników instytucji obsługujących rolnictwo: ARiMR, OSChR w Lublinie, WIORiN w Lublinie, RZD w Werbkowicach, Fino i Agro-Ters. W trakcie konferencji odbyła się prezentacja  nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w produkcji rolniczej do nawożenia i pielęgnacji roślin, którą zorganizowała firma Fino z Chełma.

Konferencja ta stanowi ważny element transferu do praktyki wyników badań i wiedzy dotyczącej produkcji rolniczej zgodnej z aktualnymi regulacjami prawnymi.

 

Prezentacje
Bezpieczne dla środowiska techniki aplikacji nawozów

Biostymulatory jako element nowoczesnego rolnictwa

Dyrektywa NEC – zobowiązania i możliwości redukcji emisji amoniaku

Działalność IUNG-PIB w Puławach jako wsparcie racjonalnej innowacyjnej gospodarki nawozowej

Ocena jakościowa i ilościowa pszenicy ozimej odm. Kranish uprawianej w monokulturze po aplikacji wybranych biostymulatorów

Oddziaływanie azotu pochodzenia rolniczego na jakość wód

Oznaczanie zawatości białka i włókna surowego w wytłokach jabłek i słomie pszenicy metodą bliskiej podczerwieni NIR

Program azotanowy wyzwanie dla rolnictwa w Polsce

Wpływ preparatu Tytanit na jakość i właściwości przeciwutleniające gryki

Podobne aktualności