Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

14 maja 2020
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Internetowe Sympozjum Naukowe Studentów Katedry Stosunków Międzynarodowych

8 maja 2020 roku w Katedrze Stosunków międzynarodowych Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zorganizowano prowadzone poprzez platformę „Skype” naukowe sympozjum dla studentów pn. „Epidemie w dziejach Europy i świata. Ich przyczyny oraz skutki społeczno-gospodarcze”. Uczestnikami sympozjum byli studenci I i II roku Stosunków międzynarodowych, którzy wygłosili następujące referaty:
  • Patrycja KulbickaDżuma Justyniana (541-544) najgroźniejsza epidemia średniowiecza. Jej źródła i skutki;
  • Yukhym HavryliukCzarna śmieć – pandemia dżumy w XIV wieku. Jej przyczyny oraz następstwa społeczne i gospodarcze;
  • Szymon NiemczukEpidemie w Polsce i w Europie od XVII w. Zarys historyczno-społeczno-ekonomiczny;
  • Klaudia ZymonGrypa hiszpanka (1918-1920) – największa epidemia w historii świata, jej przebieg oraz międzynarodowe skutki demograficzne i ekonomiczne;
  • Karol PolewiakTyfus – epidemia wojenjego przyczyny, występowanie, najczęstsze ofiary oraz skutki społeczne;
  • Ksenia Karpińska: Epidemia ptasiej grypy i jej wpływ na gospodarkę świata;
  • Rafał ŚmiechWpływ epidemii gorączki krwotocznej Ebola (2013-2016) na gospodarkę globalną;
  • Yana KirchunEpidemia HIV – jako problem społeczno-kulturowy współczesnego świata.
Referujący przygotowali wystąpienia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i przedstawili je w sposób wyjątkowo komunikatywny oraz kompetentny. W sympozjum poza referentami udział wzięli niemal wszyscy studenci obu wspomnianych roczników, w tym także ci najbardziej oddaleni od Chełma (z Dubna, Żytomierza, Humania czy Szepietówki). Przeprowadzone sympozjum jest dowodem na to, że pomimo ograniczonych możliwości organizacyjnych, również w postaci zajęć zdalnych, przy zaangażowaniu studentów i nauczycieli akademickich, można zorganizować wydarzenie naukowe, nie odbiegające merytorycznie od tego typu inicjatyw stacjonarnych. Zgodnie z komentarzami referentów i słuchaczy sympozjum była to ze wszech stron udana inicjatywa. Referaty zostaną wydane w formie internetowej w periodyku studenckim. Organizatorami i merytorycznymi opiekunami sympozjum byli profesorowie PWSZ w Chełmie Andrzej Wawryniuk i Andrzej Gil, pracownicy Katedry Stosunków międzynarodowych naszej Uczelni.

Podobne aktualności