Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Studencki klub pasjonatów ziemi chełmskiej

Od marca 2020 r., w związku z pandemią COVID-19, Koło zawiesiło swoją działalność.

WYCIĄG Z PROTOKOŁU PIERWSZEGO POSIEDZENIA STUDENCKIEGO KOŁA PASJONATÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ ODBYTEGO 8 MARCA 2019 R.

W zebraniu udział wzięło 12 studentów.

Jedynym punktem posiedzenia był wybór władz SKPZCh.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd SKPZCh stanowią:

 1. Śmiech Rafał, przewodniczący
 2. Murak Katarzyna, z-ca przewodniczącego
 3. Karwat Magda, z-ca przewodniczącego
 4. Polewiak Karol, sekretarz.

W związku ze zgłoszoną rezygnacją z funkcji przewodniczącego Rafała Śmiecha, SKPZCh kieruje Zarząd w trzyosobowym składzie, a funkcję przewodniczącej pełni Murak Katarzyna, która w wyborach (głosowanie tajne) uzyskała drugą ilość głosów.

Nowy adres e-mail Koła:

skpzch.pwsz.chelm@wp.pl

Ewentualną korespondencję prosimy kierować wyłącznie na w/w adres


Z inicjatywy Jakuba Borocha, studenta I roku Stosunków Międzynarodowych powstał STUDENCKI KLUB PASJONATÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ. Opiekunem Klubu został prof. dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWSZ w Chełmie.

Na pierwszym spotkaniu ustalono, że klub będzie miał charakter otwarty. W roku akademickim 2018/2019 spotkania klubowiczów odbywać się będą w piątki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym regionem do udziału w pracach SKPZCh.

5 czerwca

17 kwietnia

15 lutego

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy