Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

19 grudnia 2018
Aktualności

Informacja nt. powołania Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przy PWSZ w Chełmie

26 listopada 2018 r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego z siedzibą w Krakowie wyraził zgodę na powołanie swojego oddziału przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Zakres zainteresowań Towarzystwa to szeroko pojmowana geopolityka. Główna działalność Towarzystwa polega na organizacji konferencji naukowych (na czele ze Zjazdami Geopolityków Polskich), prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Konkursy

PTG na najlepszy materiał dydaktyczny i na najlepsze prace licencjackie i magisterskie) oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Polskie Towarzystwo Geopolityczne sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net. Wydaje „Przegląd Geopolityczny”, „European Journal of Geopolitics”, a także książki i raporty. W skład chełmskiego oddziału Towarzystwa wchodzą: dr Iwona Lasek-Surowiec (przewodnicząca), dr hab. Ignacy Kitowski (sekretarz), mgr Marcin Oskierko (skarbnik) oraz mgr Kamil Jaszczuk. W najbliższym czasie oddział planuje organizację wykładów otwartych i seminariów naukowych. Pierwszym z nich będzie wykład Pana gen. Waldemara Skrzypczaka nt. współczesnych zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski, który odbędzie się 16 stycznia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Już dziś zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Podobne aktualności