Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

4 kwietnia 2016
Aktualności

INFORMACJA NA TEMAT KONKURSU NR 2/NPK/POWER/3.1/2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs o numerze 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie projektów na podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

  • certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne u pracodawców.

Wnioski będą przyjmowane od 4 maja 2016 r. do 7 czerwca 2016 r.

Projekt trwa nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata.

Ma zapewnić wyposażenie w odpowiednie kompetencje lub kwalifikacje studentów, którzy zbliżają się do zakończenia studiów i wejścia na rynek pracy, legitymując się odpowiednim poziomem wiedzy pozyskanej w toku kształcenia. W związku z tym, projekt musi obejmować swym działaniem od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, czyli dotyczyć osób zbliżających się do wejścia na rynek pracy.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji spośród wskazanych poniżej:

  • zawodowych,
  • komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,
  • w zakresie przedsiębiorczości,
  • informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
  • analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBIR

Propozycje działań do projektu (wg schematu przekazanego mailem) należy przesłać do Biura Wniosków i Projektów PWSZ w Chełmie najpóźniej do 29.04.2016 r.

Podobne aktualności

Aktualności

23 lis 2023

Dzień Fibonacciego

23 listopada obchodzony jest Dzień Fibonacciego. Leonardo z Pizy (ok. 1180-1240), znany również pod nazwiskiem Fibonacci (czyli syn B...

czytaj dalej