Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

18 stycznia 2019
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i RolnictwieAktualności

III Seminarium Naukowe „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”

15 stycznia 2019 r. odbyło się III Seminarium Naukowe pt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” zorganizowane przez Instytut Nauk Rolniczych i Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu. Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia powiązane ze współczesnymi problemami rolnictwa dotyczącymi m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej. Patronat honorowy nad seminarium objął JM Rektor PWSZ w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie. Seminarium otworzyła dr hab. Anna Kocira, która powitała zaproszonych gości. W imieniu Władz Uczelni głos zabrał Senator RP, Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie.

Na seminarium prelegenci z różnych ośrodków naukowych m.in. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jak również rolnicy poruszali tematykę dotyczącą m.in. zmian w produkcji rolniczej na przestrzeni 100 lat, nawożenia, uprawy pasowej, uprawy roślin zbożowych i soi, wartości odżywczej roślin kapustowatych, organizmów kwarantannowych, rynku ciągników w Polsce, jak również tematyki dotyczącej przetwórstwa rolno-spożywczego – tłoczenia soku jabłkowego. W trakcie seminarium przedstawiono także działania podejmowane przez IUNG-PIB w Puławach mające na celu rozwiązywanie problemów produkcji rolniczej z jakimi borykają się producenci rolni. Zaprezentowano też referat dotyczący ptaków wolnożyjących istotnych dla biogospodarki Polski. Ciekawa i szeroka tematyka seminarium prezentowana na sesji plenarnej i referatowej przyciągnęła licznych słuchaczy m. in. pracowników naukowych PWSZ, studentów, rolników oraz uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.
Seminarium stanowi ogniwo łączące naukę z praktyką, na którym wymiana wiedzy i umiejętności pomiędzy środowiskiem naukowym i rolnikami daje możliwość wdrażania nowych rozwiązań do praktyki rolniczej, ważnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności i innowacyjności. Transfer wyników badań naukowych ma więc charakter wielokierunkowy i uwzględnia specyfikację rozwoju i regionalnego zróżnicowania obszarów wiejskich. Seminarium postrzegane jest jako ważny element współpracy nauki z rolnictwem, który umożliwia nawiązanie i wzmocnienie długofalowej współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i sektora rolniczego.

Podobne aktualności