Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

17 stycznia 2018
Aktualności

II seminarium naukowe „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”

W dniu 16 stycznia 2018 r. w Instytucie Nauk Rolniczych odbyło się II Seminarium Naukowe „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”, w którym prelegenci z różnych ośrodków naukowych i instytucji powiązanych z rolnictwem dyskutowali na temat aktualnych problemów związanych z rolnictwem, a w szczególności z produkcją roślinna. Seminarium otworzyła dr inż. Anna Kocira, która powitała zaproszonych gości. W imieniu Władz Uczelni głos zabrał JM Rektor PWSZ w Chełmie Prof. nadzw., dr hab. inż. Arkadiusz Tofil. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło blisko 100 osób, w tym pracowników naukowych, przedstawicieli przedsiębiorstw rolnych, rolników, absolwentów, czy studentów. Prelegentami podczas seminarium byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, jak również przedstawiciele firm branży rolniczej, rolnicy oraz studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu. Bogaty wachlarz tematów podczas sesji plenarnej oraz sesji referatowej zachęcał uczestników do licznych rozmów i dyskusji.

Współpraca środowiska naukowego z rolnikami i otoczeniem gospodarczym daje możliwość wdrażania nowych rozwiązań do praktyki rolniczej, ważnych z punktu widzenia rozwoju rolnictwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności i innowacyjności. Zarówno młodsze, jak i starsze pokolenie rolników potrzebuje dostępu do aktualnej wiedzy z zakresu technologii i warunków upraw, wskazania możliwości oraz sposobów wspomagania działalności różnych typów gospodarstw rolnych. Z tego też względu ww. seminarium naukowe postrzegane jest jako ogniwo łączące naukę z praktyką, w którym transfer wyników badań naukowych do praktyki rolniczej ma charakter wielokierunkowy i uwzględnia specyfikę regionalnego zróżnicowania obszarów wiejskich. Seminarium to stanowi istotny element współpracy nauki z rolnictwem i pozwala na wzmocnienie wzajemnych kontaktów i relacji, a przede wszystkim kształtuje długofalowe fundamenty owocnej współpracy między przedstawicielami nauki i sektora rolniczego.

Podobne aktualności