Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

13 marca 2017
Aktualności

II edycja rekrutacji instytucji w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza II edycję rekrutacji instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu, studenci II i III roku studiów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do czerwca 2018 roku.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje/podmioty, które spełniają wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chemie .
Porozumienia / umowy zawarte z instytucjami / podmiotami wyłonionymi w trakcie tej rekrutacji będą dokumentowały gotowość podjęcia współpracy każdej ze stron, w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb PWSZ w Chełmie, powstałych w związku z realizacją Projektu. Podjęcie współpracy wymagało będzie uregulowania obowiązków stron oddzielną umową.

Instytucje / podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych powinny złożyć stosowny wniosek () w Biurze Wniosków i Projektów (pokój 210, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm), w terminie do 24 marca 2017r.  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres plusiak@panschelm.edu.pl
Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5620602.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza II edycję rekrutacji instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu, studenci II i III roku studiów, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w okresie do czerwca 2018 roku.

W rekrutacji mogą wziąć udział instytucje/podmioty, które spełniają wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chemie .
Porozumienia / umowy zawarte z instytucjami / podmiotami wyłonionymi w trakcie tej rekrutacji będą dokumentowały gotowość podjęcia współpracy każdej ze stron, w zakresie oraz terminie wynikającym z potrzeb PWSZ w Chełmie, powstałych w związku z realizacją Projektu. Podjęcie współpracy wymagało będzie uregulowania obowiązków stron oddzielną umową.

Instytucje / podmioty zainteresowane podjęciem współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych powinny złożyć stosowny wniosek () w Biurze Wniosków i Projektów (pokój 210, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm), w terminie do 24 marca 2017r.  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji / podmiotów chętnych podjąć współpracę w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres plusiak@panschelm.edu.pl
Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 5620602.

Podobne aktualności