Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

17 marca 2021
Instytut Matematyki i InformatykiKatedra Nauk o Bezpieczeństwie

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”

Dnia 11 i 12 marca 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa” zorganizowana przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci, studenci z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią COVID-19, tegoroczna odsłona spotkania miała nową formułę w postaci konferencji online. O wadze tego wydarzenia świadczyła rekordowa liczba uczestników.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor dr hab. inż. Arkadiusz Tofil. Obrady rozpoczął i słowo wstępne do tematyki konferencji wygłosił Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Leszek Elak. Podczas czterech paneli tematycznych wygłoszono 26 referatów i prezentacji obejmujących wiele aspektów problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa militarnego, społecznego, zdrowotnego i kulturowego. Zaprezentowano szereg wyników badań empirycznych i analiz aktualnego stanu bezpieczeństwa oraz zachodzących zmian. Podczas konferencji mówiono m.in. o zagrożeniach, wynikających z bezpośredniego położenia Chełma jako wschodniej flanki, które są zgoła odmienne dla Polski centralnej czy Polski zachodniej. Zapewnienie bezpieczeństwa to w obecnych czasach nie tylko obowiązek państwa ale i obowiązek obywatela. Zatem kształcenie i wychowanie młodego pokolenie stanowi istotę w tym procesie. Aktualnie, problemem jest brak wzorów i wartości wśród młodych ludzi. Musimy pamiętać, że wykształcony obywatel to obywatel mądry i odpowiedzialny. Umiejący nie tylko ocenić i zdefiniować istniejące zagrożenia, ale przede wszystkim przeciwdziałać im. Od tego jak przygotujemy i w jaką wiedzę wyposażymy młodzież zależy bezpieczeństwo naszego kraju.

W podsumowaniu obrad dr hab. inż. Leszek Elak podkreślił znaczenie problematyki konferencji jak i to, że jej głównym celem jest stałe poszukiwanie efektywnych rozwiązań organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych w zakresie kształcenia i szkolenia kadr w kontekście zwiększania bezpieczeństwa państwa.

Uczestnicy konferencji dostrzegli potrzebę stałej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi ośrodkami. Wyrazili również nadzieję na kontynuację tematyki w kolejnych spotkaniach w najbliższych latach.

Podobne aktualności