Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

10 lipca 2017
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Egzaminy dyplomowe w Katedrze Stosunków Międzynarodowych

W roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie po raz piąty odbyły się egzaminy dyplomowe, w konsekwencji których studenci otrzymali tytuł zawodowy licencjata. Pierwszymi, którzy 7 lipca 2017 r. przystąpili do egzaminu byli seminarzyści dra hab. Andrzej Gila, prof. nadzw. PWSZ oraz dra hab. Andrzeja Wawryniuka, prof. nadzw. PWSZ.

W tym dniu 18 studentów, obu promotorów, którzy przystąpili do obron, po pozytywnym zdaniu egzaminu, zakończyła w ten sposób studia, które upoważniają do pracy w różnych zawodach i na różnych stanowiskach w zależności od ukończonej specjalności: międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego lub międzynarodowy wymiar administracji i samorządu.

Pierwsze tytuły licencjackie wyżej wymienionej Katedry w roku akademickim 2016/2017 otrzymali – grupa seminaryjna prof. Andrzeja Gila:  Damian Mateusz Kędzierawski, Natalia Kinga Malarz, Mateusz Mariusz Maraszkiewicz, Sandra Katarzyna Mazurkiewicz, Mateusz Miroszczuk, Aleksandra Agata Szulej, Anna Szurga i Mateusz Wasąg; grupa seminaryjna prof. Andrzeja Wawryniuka: Dmytro Ananyevych, Damian Denis, Angelika Florczak, Olga Klymyshyn, Agnieszka Matyszczuk, Przemysław Pawlak, Magdalena Stocka, Łukasz Stocki, Jakub Ulanowski i Dawid Ziemiński.

Oprócz obu w/w profesorów do składu komisji powołana została również Pan dr Iwona Lasek-Surowiec, jej przewodnicząca.

W tym samym dniu przed komisją w składzie prof. Tomasz Stępniewski – promotor, prof. Andrzej Gil, recenzent i prof. Andrzej Wawryniuk, przewodniczący komisji broniła się także grupa seminaryjna prof. Tomasza Stępniewskiego.

Wszystkim pierwszym tegorocznym absolwentom Katedry SM życzymy dalszych sukcesów na studiach II stopnia bądź w życiu zawodowym.

Podobne aktualności