Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

11 października 2016
AktualnościInstytut Neofilologii

Dlaczego warto studiować na kierunku filologia?

Asumptem do podjęcia dyskusji na temat wartości i atrakcyjności absolwenta szkoły wyższej wynikających z perfekcyjnej znajomości języków obcych, zwłaszcza angielskiego, stał się artykuł, pod znamiennym tytułem „Wyższe Szkoły Czegoś i Bezrobocia”, zamieszczony na stronie internetowej onet.pl. Warto za autorem artykułu przytoczyć fragment, mówiący, że „przyzwyczailiśmy się dużo mówić o kierunkach inżynierskich, nowoczesnych technologiach i przyszłościowym IT, jednak w tych rozmowach zdecydowanie zbyt często ginie to, że każda firma – także inżynierska, technologiczna i IT – potrzebuje wiele stanowisk biznesowych. Zwykle obsadzają je absolwenci kierunków handlowych, ekonomicznych i … humanistycznych”.

Okazuje się, że spośród absolwentów szeroko rozumianego kierunku humanistycznego, prym wiodą absolwenci neofilologii, legitymujący się doskonałą znajomością języków obcych, zwłaszcza angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Dzieje się tak dlatego, że każda dynamiczne rozwijająca się firma nie będzie ryzykowała ograniczenia swego biznesowego działania do rynku wyłącznie lokalnego. Powodzenie na rynku pracy tak człowieka jak i firmy uzależnione jest obecnie od powodzenia w międzyludzkich a do tego międzynarodowych kontaktach biznesowych, które wymagają pertraktacji, argumentacji przyjętego stanowiska i w końcu porozumienia i zawarcia kontraktu. Żadna licząca się dziś na arenie międzynarodowej działalności firma nie zaryzykuje powierzenia pertraktacji i przygotowania w języku obcym porozumienia czy kontraktu osobie, której znajomość języka obcego jest powierzchowna a zatem budzi poważne wątpliwości. Właśnie dlatego warto studiować na kierunku filologia takie specjalności jak anglistyka, amerykanistyka, germanistyka czy slawistyka, oferująca studia w zakresie języka rosyjskiego i ukraińskiego, aby nie szukać atrakcyjnej pracy ale być poszukiwanym.

Współczesne studia neofilologiczne nie muszą się dzisiaj kojarzyć wyłącznie z przygotowaniem do zawodu nauczyciela. Przygotowanie to jest na pewno atutem, gdyż taki absolwent jest bardziej uniwersalny zawodowo ale warto też pamiętać, że nie każdy nosi w sobie powołanie do dydaktyki. Tak się szczęśliwie składa, że Chełm jest tym szczególnym miastem w którym zlokalizowany jest Instytutu Neofilologii PWSZ, będący w stanie z powodzeniem zadowolić aspiracje i potrzeby zawodowe przyszłych nauczycieli ale też przyszłych tłumaczy, dziennikarzy, doradców biznesowych a także pracowników „public relations” czy administracji samorządowej względnie nauki i oświaty. Każdy młody i ambitny człowiek znajdzie w Instytucie Neofilologii PWSZ specjalizację neofilologiczną, która nie rozczaruje go w przyszłym funkcjonowaniu na rynku pracy tak w kraju jak i zagranicą.

Nie trzeba nikogo przekonywać jakie znaczenie ma dzisiaj znajomość języka międzynarodowego świata nauki, polityki czy biznesu, jakim jest angielski. Stąd też i powodzenie chełmskiej anglistyki i amerykanistyki. Nie należy jednak zapominać, że międzynarodowym językiem świata Wschodu jest w dalszym ciągu rosyjski, który w połączeniu z językiem ukraińskim stanowi doskonały instrument zawodowy sprawdzający się w warunkach obsługi celnej czy ruchu trans granicznego pomiędzy Unią Europejską a krajami Wschodu. Nie można też zapominać o tym, że najpotężniejszą gospodarką Unii Europejskiej jest gospodarka Niemiec – kraju, który jest tuż za miedzą obszaru Polski, która z kolei stanowi obszar bezpośredniego styku Wschodu i Zachodu. Z tej racji atrakcyjność języka niemieckiego nie słabnie. Stąd też oferta edukacyjna Instytutu Neofilologii zawiera także program w zakresie studiów wyższych o specjalności język niemiecki. Tegoroczne novum, to przyjęcie na studia germanistyczne w Chełmie absolwentów szkół średnich wszystkich typów, którzy w szkolnym programie nauczania nie mieli lekcji języka niemieckiego. Dla nich zorganizowany zostanie specjalistyczny program studiów z nauką niemieckiego od podstaw.

Jest jeszcze jeden istotny powód, dla którego warto studiować na kierunku filologia prowadzonym przez Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Poziom oferowanych tu studiów w zakresie amerykanistyki i anglistyki zwrócił uwagę amerykańskich uczelni, z których jedna zaproponowała Instytutowi ścisłą współpracę i przyjęcie na studia w USA absolwentów tych dwóch specjalności, celem zdobycia kolejnego dyplomu w zakresie nauk stosowanych. Daje to możliwość zdobycia uniwersalnego wykształcenia pozwalającego na funkcjonowanie zawodowe w wielu obszarach wiedzy. Jest to doskonały prognostyk dla tych wszystkich młodych i ambitnych ludzi, którzy mogą sprawdzić, że warto studiować na kierunku filologia w Chełmie.

Podobne aktualności