Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

7 czerwca 2019
Aktualności

„Cross-Border Seminar” – o transporcie i granicach na chełmskiej Uczelni

Problematyka transgraniczna była głównym tematem seminarium, które odbyło się w dniu 7 czerwca br w PWSZ w Chełmie. Wzięli w nim udział m.in. profesor Józef Zając – Senator RP, przedstawiciele Cross-Border Institute z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie, na czele z profesorem Williamem Andersonem – dyrektorem Instytutu, nauczyciele akademiccy PWSZ w Chełmie oraz przedstawiciele organizacji pracodawców – przedsiębiorcy.pl i branży transportowej. W czasie spotkania wiele emocji wzbudziły rozwiązania i zasady organizacji ruchu granicznego pomiędzy Kanadą a USA oraz możliwości, jakie daje transgraniczna inteligentna infrastruktura drogowa. Podsumowaniem obrad była dyskusja na temat koncepcji wspólnego projektu dotyczącego utworzenia w Chełmie laboratorium badawczo-dydaktycznego, zajmującego się tematyką inteligentnych systemów transportowych.

Cross-Border Seminar to kolejne działanie, po organizacji kanadyjskiej misji gospodarczej w Chełmie, realizowane z inicjatywy Profesora Józefa Zająca w ramach umowy, zawartej w 2017 roku, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a Uniwersytetem w Windsor. Przyjazd do Chełma przedstawicieli Uniwersytetu był również okazją do omówienia koncepcji ogólnoakademickiego programu zajęć, który pozwoliłby na uzyskanie przez studentów chełmskiej uczelni dodatkowych kompetencji w zakresie nauk społecznych, potwierdzonych dokumentem kanadyjskiej uczelni.

Podobne aktualności