Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

11 października 2016
Katedra Stosunków MiędzynarodowychAktualności

Chełmski akcent na Kongresie w Lublinie

W dniach od 1 do 3 października 20015 r. w Lublinie odbywał się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Była to inicjatywa Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. Tegoroczna IV jego edycja zbiegła się z 25 rocznicą polskiej samorządności, a w różnego rodzaju inicjatywach zrealizowanych w trakcie spotkań  wzięło udział około 800 osób z kilkunastu państw. Myślą przewodnią Kongresu była inspiracja skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej w różnych jej aspektach.

Warto podkreślić szczególną rolę w Kongresie pracowników Katedry Stosunków Międzynarodowych PWSZ w Chełmie. Byli to: prof. dr hab. Waldemar Bednaruk, panelista, który wygłosił referat na temat  Źródło prawa europejskiego, prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, prowadzący panel: Wartości europejskie w życiu politycznym i społecznym współczesnej Ukrainy  i prof. dr hab. Tomasz Stępniewski.

Ponadto jeden z elementów Kongresu nawiązywał do Unii Lubelskiej z 1569 r. i było to podpisanie Deklaracjiwieloletniej współpracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego sygnatariuszami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznicy.

Tekst Deklaracji brzmi: Zważywszy na rolę Lublina i Lubelszczyzny jako pomostu łączącego Zachód ze Wschodem oraz znaczenie wymiaru wschodniego w realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, jak też dostrzegając otwartość, zaangażowanie i dążenie do integracji i przyjęcia standardów europejskich przez naszych partnerów ze Wschodu, my, niżej podpisani Reprezentanci i reprezentantki organizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny, deklarujemy naszą wolę pogłębiania relacji, aktywnej współpracy oraz dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Ukrainy, oraz Azji Centralnej.

Powyższy dokument podpisał między innymi dr Andrzej Wawryniuk, prezes Fundacji Partnerstwo i Współpraca działającej przy Konsulu Honorowym Ukrainy w Chełmie i jednocześnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Podobne aktualności