Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

21 marca 2017
Instytut Nauk MedycznychAktualności

108 konferencja perinatalna pt. „Aktualne problemy w perinatologii”

W dniu 8 października 2015 odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod tytułem „Aktualne problemy w perinatologii” zorganizowana przez Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Katedrę i Klinikę Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: Jego Magnificencja Rektor PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józef Zając, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, dr n. med. Henryka Sawulicka-Oleszczuk przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk wiceprzewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz dr n. med. Beata Marciniak – sekretarz Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli: dr n. med. Hubert Słodziński, dr n. med. Arnold Król, mgr Katarzyna Kuczer-Korszuk. Wśród zaproszonych i przybyłych gości znaleźli się lekarze ginekolodzy i położne z ośrodków województwa lubelskiego, pracownicy Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie oraz studenci. Perinatologia, obecnie coraz częściej określana mianem medycyny matczyno-płodowej, jest podspecjalizacją położnictwa i ginekologii, która zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem matki, płodu i dziecka w okresie przedkoncepcyjnym oraz podczas ciąży, porodu i połogu. Konferencję rozpoczął wykład prof. dr hab. Jana Oleszczuka, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dotyczący doskonałych wyników perinatalnych osiągniętych w ostatnich latach w województwie lubelskim. Podkreślono, że są one rezultatem bardzo dobrej współpracy pomiędzy położnikami i neonatologami naszego województwa oraz licznych kontaktów naukowych Kliniki Położnictwa i Perinatologii z wiodącymi ośrodkami medycyny perinatalnej na świecie. Następnym prelegentem była prof. dr hab. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, konsultant wojewódzki w dziedzinie perinatologii, która przedstawiła wykład dotyczący przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. To poważne powikłanie dotyczy około 3-5% ciąż i jest przyczyną około 30 % porodów przedwczesnych. Stanowi także znaczący czynnik w patogenezie infekcji wewnątrzmacicznych, zwiększa ryzyko zachorowalności i umieralności noworodków. Przedstawiono najnowsze rekomendacje kliniczne dotyczące diagnostyki i postępowania w tym powikłaniu. Dr n. med. Beata Marciniak w wykładzie zatytułowanym „Poród czy cięcie cesarskie” przedstawiła problematykę stałego wzrostu odsetka cięć cesarskich w Polsce i na świecie. Już w 1985r. eksperci WHO sformułowali zalecenie, że odsetek cięć cesarskich nie powinien przekraczać 10 – 15% ogólnej liczby porodów. W Polsce osiągnął on już 35%, a w niektórych krajach przekroczył nawet 50%. Czynniki wpływające na wzrost tej częstości to nie tylko czynniki medyczne, ale w równie ważnym stopniu prawne i społeczne. Dr n. med. Leszek Janeczek, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala w Krasnymstawie, w wykładzie „Poród po cięciu cesarskim – odczucia pacjentek” przedstawił wyniki badań odczuć pacjentek w zależności od sposobu porodu – drogami natury lub cięciem cesarskim. Kolejne wystąpienia lekarzy z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr n. med. Magdaleny Słodzińskiej oraz dr n. med. Krzysztofa Kamińskiego, dotyczyły szczególnie ważnej problematyki krwotoków poporodowych. Przedstawiono najnowsze sposoby leczenia tego groźnego powikłania – przy użyciu gazy Celox oraz metodami radiologii zabiegowej. Następnie dr n. med. Magdalena Michalak z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przedstawiła prezentację dotyczącą reanimacji wewnątrzmacicznej płodu, a dr n. med. Hubert Słodziński, z Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, dotyczącą genetycznych badań prenatalnych i najnowszego osiągnięcia w tej dziedzinie – analizy wolnego płodowego DNA we krwi matki. Temat szeroko rozumianego, bo dotyczącego sportu, podróży, diety i zwierząt domowych, poradnictwa w ciąży przedstawiła lek. med. Weronika Dymara (Klinika Położnictwa i Perinatologii), a lek. med. Magdalena Wierzchowska-Opoka (Klinika Położnictwa i Perinatologii) omówiła postępowanie po kontakcie z ospą wietrzną u kobiety ciężarnej. Ostatnim z prelegentów była dr n. med. Żaneta Kimber-Trojnar (Klinika Położnictwa i Perinatologii), która w sposób przystępny omówiła bardzo aktualne zagadnienie szkodliwości dopalaczy i narkotyków.

Podobne aktualności