Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
serdecznie zaprasza do udziału w międzyszkolnym Turnieju matematyczno-fizycznym

UCZESTNICY:
W turnieju mogą uczestniczyć Uczniowie/Uczennice szkół ponadpodstawowych z miasta Chełm.

LAUREACI I NAGRODY:

 1. Laureaci turnieju (każdy członek zwycięskiej drużyny) otrzymają następujące nagrody:
  • I miejsce:   nagroda rzeczowa o wartości 800,00 zł
  • II miejsce:  nagroda rzeczowa o wartości 650,00 zł
  • III miejsce:  nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł
 2. Werdykt Komisji Turniejowej jest ostateczny i wiążący dla Uczestników/Uczestniczek turnieju.

TERMINARZ TURNIEJU:

 1. Termin realizacji Turnieju: 19.10.2023 r.
 2. Miejsce realizacji turnieju: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Instytut Matematyki i Informatyki (Budynek C), ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, aula
  nr 113 (parter).
 3. Czas trwania turnieju: w godzinach od 1000 do 1200.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Regulamin turnieju
 2. Klauzula informacyjna
 3. Karta zgłoszeniowa

 

Turniej patronatem objęli JM Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie prof. PANS dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
oraz prof. PANS dr hab. Józef Zając, Senator RP