Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
1.

Uwaga! W związku z decyzjami instytucji szkolących informujemy, że niektóre kursy/szkolenia oraz studia podyplomowe dla pracowników PWSZ w Chełmie odbywają się w trybie on-line. Szczegóły zajęć zostaną przesłane do każdego uczestnika indywidualnie.

2.

UWAGA STUDENCI III ROKU KIERUNKU MATEMATYKA
(specjalność INFORMATYKA STOSOWANA)


Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że ze względu na panującą aktualnie pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej formalne ograniczenia w zakresie przemieszczania się i bezpośrednich kontaktów wprowadzamy ZDALNĄ formę zajęć warsztatowych ORACLE z zakresu programowania baz danych - moduł I oraz ORACLE z zakresu administrowania bazami danych - moduł II.

Harmonogram kursu:
MODUŁ I

11.07 8.30-15.30
12.07 8.30-16.00
23.07 8.30-15.30

MODUŁ II
14.07 8.30-15.30
24.07 8.30-15.30
30.07 8.30-15.30
31.07 8.30-15.30

Procedura szkolenia i egzaminu zdalnego:

 1. Wypełnienie zgody na zajęcia w formie zdalnej oraz oświadczenia i odesłanie.
 2. Szkolenie zdalne na platformię ZOOM (zaproszenie do udziału w szkoleniu, otrzymają Państwo mailowo).


Dodatkowe szczegółowe informacje oraz dokumenty, przekazane zostaną na adresy mailowe wszystkich uczestników kursu.

3.

UWAGA!
STUDENCI III ROKU KIERUNKU MATEMATYKA
(specjalność INFORMATYKA STOSOWANA)Mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że ze względu na panującą aktualnie pandemię koronawirusa oraz wynikające z niej formalne ograniczenia w zakresie przemieszczania się i bezpośrednich kontaktów wprowadzamy ZDALNĄ formę zajęć warsztatowych z podstaw programowania w języku JAVA SE (wg szkolenia JAVA SE 8 Fundamentals).Harmonogram kursu:
22.06 (9 h) 09.00-16.00 (w tym 15 min. przerwy)
23.06 (9 h) 09.00-16.00 (w tym 15 min. przerwy)
24.06 (9 h) 09.00-16.00 (w tym 15 min. przerwy)
25.06 (9 h) 09.00-16.00 (w tym 15 min. przerwy)


Procedura szkolenia i egzaminu zdalnego:

 1. Wypełnienie zgody na zajęcia w formie zdalnej oraz oświadczenia i odesłanie.
 2. Test wstępny - rozwiązanie testów, które zostaną wysłane mailowo. Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów – 20 pkt; wymagana do zdania egzaminu – 12 pkt. Czas na wykonanie testu – 15 min.
 3. Szkolenie zdalne na platformię ZOOM (zaproszenie do udziału w szkoleniu otrzymają Państwo mailowo).
 4. Test końcowy - rozwiązanie testów, które zostaną wysłane mailowo. Każde pytanie zawiera jedną poprawną odpowiedź. Maksymalna liczba punktów – 20 pkt; wymagana do zdania egzaminu – 12 pkt. Czas na wykonanie testu – 15 min.
 5. Dodatkowe szczegółowe informacje oraz dokumenty, przekazane zostaną na adresy mailowe wszystkich uczestników kursu.


 6. PROCEDURA URUCHOMIENIA KURSY

4.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU ELEKTROTECHNIKI
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

6.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór UZUPEŁNIAJĄCY do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

7.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
PWSZ w Chełmie ogłasza listę rankingową studentów w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"

LISTA RANKINGOWA

8.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MECHANIKI I BUDOWY MASZYN
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

9.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MATEMATYKA
(specjalność Informatyka Stosowana) PWSZ w Chełmie ogłasza listę rankingową studentów w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"

LISTA RANKINGOWA
/p>

10.

UWAGA STUDENCI/STUDENTKI III ROKU MATEMATYKA
(specjalność Informatyka Stosowana)
PWSZ w Chełmie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:

2019-09-01 do: 2022-02-28

Wartość projektu:

7 139 775,38 zł

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

O projekcie:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakość kształcenia na Uczelni, w tym zwiększenie poziomu dostosowania do potrzeb rynkowych. Projekt obejmować będzie:
 • podniesienie kompetencji studentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje / kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie, w ramach certyfikowane kursów / szkoleń, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych realizowane w  formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i infrastrukturalnymi uczelni, finansami, kadrami, jakością, procesami biznesowymi oraz kompetencji dydaktycznych wykładowców,
 • wdrożenie i rozbudowę Uczelnianego systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa danych oraz inwentaryzacji i audytu infrastruktury informatycznej.

Grupa docelowa:

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży. Wsparcie obejmuje studentów/studentki ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Matematyka (specjalności: Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana), Stosunki Międzynarodowe, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracowników administracyjni i dydaktyczni uczelni.

Główne działania

Dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

 • Kurs spawania gazowego,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2),
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG,
 • Wizyty studyjne u pracodawcy,
 • Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG,
 • Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV),
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN MANUALPLUS 620,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D,
 • Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany,
 • Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych;

Dla kierunku Matematyka (w obrębie dwóch specjalności)

 • Zajęcia warsztatowe z podstaw programowania w języku JAVA SE (wg szkolenia JAVA SE 8 FUNDAMENTALS),
 • Zajęcia warsztatowe ORACLE w zakresie programowania baz danych (moduł I),
 • Zajęcia warsztatowe ORACLE w zakresie programowania baz danych (moduł II),
 • Zajęcia projektowe badania statystyczne – zadania praktyczne;

Dla kierunku Stosunki Międzynarodowe

 • Zajęcia projektowe badania statystyczne – zadania praktyczne;

Dla kierunku Elektrotechnika

 • Szkolenie w zakresie automatyki budynkowej,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy,
 • Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany,
 • Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych;

Dla kierunku Rolnictwo:

 • Zajęcia warsztatowe Akademia analizy środków spożywczych. Bezpieczeństwo żywności,
 • Zajęcia projektowe badania statystyczne – zadania praktyczne.

Terminy rekrutacji:

1.

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów. Kwalifikacja Uczestników na poszczególne zajęcia – zgodnie z Regulaminem. Szczegółowe harmonogramy zajęć przewidzianych na dany semestr dla kierunku/grupy ogłaszane będą na stronie internetowej Projektu i przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem Uczestnikom/Uczestniczkom.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy