Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Cel szkolenia: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Czas trwania: szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych, w tym 40% czasu poświęcone jest na zajęcia teoretyczne, a 60% czasu na zajęcia praktyczne.

Realizacja zajęć: liczba uczestników szkolenia nie może być wyższa niż 24 osoby (1 edycja szkolenia); zajęcia teoretyczne są prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników, zajęcia praktyczne odbywają się w grupach ćwiczeniowych liczących nie więcej niż 6 osób; obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i sprawdzianu praktycznego. Sprawdzian testowy składa się z 30 pytań testowych; sprawdzian praktyczny polega na wykonaniu 3 zadań (czynności) symulowanych z zakresu umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia  (w tym resuscytacja jako standard i 2 losowo wybranych zadań z zakresu pierwszej pomocy).

Koszt: 450 zł