Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Podstawy języka migowego

Celem kursu jest:

osiągnięcie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej (uczestników kursu) w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.

Czas trwania

125 godzin dydaktycznych, w tym:
  • zajęcia teoretyczne – 15 godzin
  • ćwiczenia – 90 godzin,
  • konwersatorium – 20 godzin.

Zasady rekrutacji:

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń:

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć:

złożenie kompletu dokumentów – kserokopia prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem), kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, kserokopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza specjalisty, wypełniony Kwestionariusz osobowy uczestnika kursu specjalistycznego, oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Koszt szkolenia:

1300 zł.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy