Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapie ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI)

Celem kursu jest:

przygotowanie pielęgniarki/położnej do samodzielnej, kompleksowej opieki nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny.

Czas trwania

129 godzin dydaktycznych, w tym:
  • zajęcia teoretyczne – 29 godzin
  • ćwiczenia – 75 godzin,
  • zajęcia praktyczne – 25 godzin

Zasady rekrutacji:

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń:

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć:

złożenie kompletu dokumentów – kserokopia prawa wykonywania zawodu (potwierdzona za zgodność z oryginałem), kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, kserokopia dyplomu pielęgniarki/pielęgniarza specjalisty, wypełniony Kwestionariusz osobowy uczestnika kursu specjalistycznego, oryginał dowodu osobistego – do wglądu.

Koszt szkolenia:

1150 zł.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy