Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
673 h zajęć

Opłaty

1.700 zł za semestr,

Cel studiów

Program kształcenia to całokształt zasad organizacyjnych i programowych (treści kształcenia, metod i technik nauczania) wzajemnie dostosowanych, tworzących system zintegrowany pozwalający na realizację zadań dydaktycznych. Model kształcenia zawiera opis warunków, w których przebiega edukacja teoretyczna i praktyczna.

Kluczową ideą kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jest interdyscyplinarność, dla tego uczestnicy studiów nabywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z bardzo różnorodnych dziedzin i obszarów.

Program kształcenia na studiach podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” obejmuje 243 godziny dydaktyczne i składa się z następujących modułów kształcenia:

  1. Moduł Prawno – Organizacyjny (MPO) – 50 godzin dydaktycznych,
  2. Moduł Medyczny (MM) – 37 godzin dydaktycznych,
  3. Moduł Psychologiczny (MP) – 55 godzin dydaktycznych,
  4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy (MRZS) – 40 godzin dydaktycznych,
  5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji (MZPR) – 51 godzin dydaktycznych,
  6. Moduł Seminarium – 10 godzin dydaktycznych.

Adresaci studiów

Adresatami są aktywni zawodowo specjaliści w obszarze zarządzania rehabilitacją, którzy chcą poszerzyć/i uzupełnić wiedzę oraz zdobyć praktyczne narzędzia i wskazówki do wykorzystania w pracy zawodowej,  jak też osoby planujące podjęcie pracy w/w obszarze oraz tych, którzy chcą zgłębić tę tematykę.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają 2 semestry  i odbywają się w formule zjazdów weekendowych.   W czasie dwóch semestrów trwania studiów student realizuje łącznie 673 godziny zajęć (30 ECTS), w tym: 93 godzin wykładów, 150 godzin ćwiczeń/warsztatów/konserwatoriów (w tym 10 godzin seminarium, 6 godzin uczestnictwa w wizycie studyjnej) oraz 430 godzin w ramach samokształcenia.

Forma zajęć

Przewidziane są różne formy prowadzenia zajęć – m.in.: wykład, warsztat, konserwatorium, ćwiczenia, wizyty studyjne. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora, która podlegać będzie recenzji.

Termin zgłoszeń

Rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym.

Zasady przyjęć

Ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełnienie kwestionariusza osobowego, 2 fotografie legitymacyjne

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1 700 zł. za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach